Binnenvaart sloopt de spits

Beelen groeide in vijftien jaar uit tot de grootste, duurzame aannemer in de sloopsector en sloopt o.a. per jaar meer dan 350 gebouwen waarbij 99.45% van het (sloop)afval wordt gerecycled.

Als inzamelaar van afval heeft Beelen te maken met veel transporten over de weg die voor een belangrijk deel ook tijdens de spits plaatsvinden. De Verkeersonderneming heeft in 2016 contact opgenomen met Beelen om mogelijkheden te bespreken om spitsmijdingen te stimuleren.

Een kleine stap naar binnenvaart
In theorie blijken er voor Beelen twee mogelijkheden om het aantal ritten in de spits te verminderen: 1) meer buiten de spits rijden door eerder en/of later te beginnen; 2) meer via het water gaan vervoeren.

“Wij hebben er voor gekozen om meer van binnenvaart gebruik te gaan maken. Het bedrijf maakte al op kleine schaal gebruik van binnenvaart. De locatie van Beelen in Vlaardingen beschikt over een eigen kade aan de Zeemanshaven. Bijkomend voordeel is ook dat het werkgebied van Beelen Rotterdam groter is geworden waardoor de aan- en afvoer van materialen over grotere afstanden moet gaan plaats vinden”. Verduidelijkt René Koppenaal , directeur bij  Beelen Rotterdam B.V.

Het Beter Benutten programma stimuleert op deze wijze om nog meer van binnenvaart gebruik gaan maken.

10.000 minder ritten
De doelstelling voor 2016 was om 480.000 ton per binnenvaart te gaan vervoeren. Dat betekende een toename van het volume per binnenvaart van ruim 140.000 ton, een stijging van 30%, t.o.v. 2015.

Wanneer dit volume wordt omgezet naar een gemiddeld gewicht van 27 ½ ton per vrachtwagen, dan komt dat neer op 5.090 vrachtwagenritten die niet meer nodig zijn. Omdat elke volle rit ook vergezeld gaat van één lege rit, worden zo 10.180 ritten vermeden.

Van alle ritten die Beelen rijdt, wordt 25% in de spits gereden. Dit komt neer op 2.545 ritten. Uitgaande van 250 werkdagen betekent dit per dag 10,18 minder ritten in de spits. In de praktijk is er in 2016 geen 140.000 ton maar bijna 155.000 ton meer per binnenvaart vervoerd. Dus het aantal spitsmijdingen blijkt nog groter te zijn.

Het prijskaartje
In het geval van Beelen waren er geen (extra) investeringen noodzakelijk. De kade lag er al en ook de shovel en kraan die nodig waren om de schepen te beladen, waren er al. Na afloop van het project heeft Beelen toch € 40.000,- uit het Beter Benutten Programma ontvangen. Dit geld is besteed aan het verder verbeteren van de laadomstandigheden voor schepen.

Zo is er een trechter met transportband aangeschaft. Het laden van schepen is hierdoor niet alleen veel goedkoper geworden maar gaat bovendien ook veel sneller. Om 500.000 ton met de kraan te laden zijn de kosten ongeveer € 150.000,-. De trechter met transportband kostte zo’n € 140.000,-. Binnen een jaar blijkt de investering terugverdiend.

Rust op de locatie
Binnenvaart is nu een belangrijke modaliteit geworden in de totale aan- en afvoer van materialen. “Met de inzet van binnenvaart is er ook meer rust op de locatie ontstaan: de inzet van een schip van bijvoorbeeld 2.000 ton leidt tot zo’n 100 minder voertuigbewegingen. Bij nieuwe projecten wordt binnenvaart vanaf nu standaard als optie meegenomen.” besluit René Koppenaal van Beelen, verantwoordelijk voor het project.

Van 010 naar 020
Beelen is op dit moment betrokken bij de renovatie van de spoorlijn van Hoek van Holland naar Schiedam. Hier moet zo’n 50.000  ton oude spoorballast vervangen worden door nieuwe spoorballast. Het nieuwe spoorballast is afkomstig uit Amsterdam. Dit wordt per schip vanuit Amsterdam aangevoerd in Vlaardingen en hoeft dan alleen nog maar vanuit Vlaardingen naar het werk gereden te worden. Dit scheelt zo’n 4.000 transporten over de weg vanuit Amsterdam. De oude spoorballast gaat grotendeels naar Utrecht. Ook hiervoor wordt binnenvaart ingezet.

Dit artikel is geschreven door Evofenedex.