Data Analyse

De Verkeersonderneming zet zich ervoor in om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarvoor is het nodig om heel goed te weten waar en waardoor files precies ontstaan en welke groepen mensen op de weg zitten op het moment dat die files ontstaan. Het data-analyseteam van De Verkeersonderneming gebruikt verschillende verkeersdata om zo precies mogelijk te bepalen wat de belangrijkste doelgroepen zijn.

Met diverse data bronnen en een gespecifieerd team wordt onder andere gemeten waar files ontstaan, rond welke tijden deze beginnen en waar de automobilisten vandaan komen en heen gaan. Aan het team de taak om de diverse bronnen aan elkaar te koppelen en daarvan een analyse te maken.

Deze analyses vormen de basis voor belangrijke keuzes in de projecten. Zo leidde het tot de focus op bestelbusjes op de A20, het aanpassen van de spitstijden voor Wild van de Spits en veranderde openingstijden van de Algerabrug. Het biedt bovendien de mogelijkheid om tijdens projecten bij te sturen, waardoor de doelstellingen van het project (spitsmijdingen) makkelijker gehaald kunnen worden. Binnen de verschillende Beter Benutten regio’s De Verkeersonderneming de enige organisatie met een eigen data-analyseteam.