BAR & Drechtsteden

BAR staat voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Onder de Drechtsteden vallen Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Alblasserdam en Sliedrecht. De A15 en A16 zijn de belangrijkste verkeersaders, samen met de N3 en de A29. Naast bereikbaarheid staan leefbaarheid en duurzaamheid hoog op de agenda in dit deel van de regio.

We trekken samen op met de BAR gemeenten en de Drechtsteden voor een betere doorstroming op de drukste wegen in het gebied. Dit doen we door:

Netwerkversterkingen
De komende jaren optimaliseren de gemeenten onder andere de fietsinfrastructuur en maakt het bedrijfsleven zich hard voor 200 spitsmijdingen als de overheden de Sandelingenknoop infrastructureel verbeteren.

Werkgevers
Mede op initiatief van het bedrijfsleven is het platform Samen Bereikbaar opgericht. In dit platform werken we op basis van een uitvoeringsagenda samen met het bedrijfsleven aan slimmere en duurzame mobiliteit.

Bewoners
We stimuleren zoveel mogelijk bewoners gebruik te maken van een alternatief voor de auto in de spits. Dit doen we door: Wild! van de spits (spitsmijdenproject), bewonersavonden en marketingacties. Lees over alle bewonersacties op Filedier.

dordt-ghpoort_mg_5504_s

Marktplaats voor Mobiliteit
De Verkeersonderneming is gestart met een nieuwe aanbesteding voor de Marktplaats voor Mobiliteit. In maart 2017 2016 hebben werkgevers en bewoners van de BAR gemeenten en Drechtsteden nieuwe alternatieven om de auto tijdens de spits te laten staan. Bekijk het huidige aanbod op de Marktplaats voor Mobiliteit.

Logistiek
Zowel in de BAR gemeenten als in de Drechtsteden werken we aan een logistieke aanpak. Bekijk onze best practices of bekijk hoe u uw logistiek efficiënter kunt inrichten.