Gouda & Zuidplas

  • Gouda 71.449 inwoners
  • Zuidplas 41.088 inwoners
  • A20 groot knelpunt

Woont u in de gemeente Gouda of Zuidplas? Dan heeft u vast wel eens vastgestaan op één van de drukste knelpunten van de Rotterdamse Ring,  de A20. Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat u ook op een andere manier naar het werk kunt reizen? Met de fiets bijvoorbeeld.

a20_mg_5864_s

Netwerkversterkingen
Momenteel worden de mogelijkheden voor een snelfietsroute tussen Gouda – Rotterdam onderzocht. Binnenkort treft u op deze site een overzicht met alle versterkingen rondom de gemeente Gouda en Zuidplas.

Bewoners
We stimuleren zoveel mogelijk bewoners gebruik te maken van een alternatief voor de auto in de spits. Dit doen we door diverse acties zoals Wild! van de spits. Daarnaast wordt u door onze campagne Filedier op de hoogte gehouden van leuke weetjes over vervoer en mobiliteit en kunt u meedoen aan unieke winacties.

Marktplaats voor Mobiliteit
De Verkeersonderneming is gestart met een nieuwe aanbesteding voor de Marktplaats voor Mobiliteit. Eind 2016 hebben de bewoners van de Gouda en Zuidplas nieuwe alternatieven om de auto tijdens de spits te laten staan. Bekijk het huidige aanbod op de Marktplaats voor Mobiliteit.