Maastunnel

  • vanaf zomer 2017 slechts één tunnelbuis beschikbaar
  • Fietstunnel blijft open

Tot de zomer van 2019 is de Maastunnel in groot onderhoud. Momenteel is er één tunnelbuis beschikbaar voor het verkeer van zuid naar noord.

De gemeente Rotterdam heeft De Verkeersonderneming gevraagd te ondersteunen op het gebied van mobiliteitsmanagement. Dit betekent dat De Verkeersonderneming de komende jaren aan de slag gaat om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen niet kiezen voor een sluiproute, maar juist voor een alternatief. Een alternatief qua vervoermiddel zoals bijvoorbeeld de fiets of het OV of een alternatief tijdstip, dus het reizen buiten de spits.

Daarnaast onderzoekt De Verkeersonderneming de mogelijkheden om alternatieven (extra) te stimuleren, zoals bijvoorbeeld vervoer over water en ophaalpunten fietsen/e-bikes. En worden de verschillende mogelijkheden voor een spitsmijdenproject onderzocht. De fietstunnel blijft tijdens de werkzaamheden open!

Kijk voor meer informatie over de afsluiting van de Maastunnel op www.rotterdam.nl/maastunnel.