Inspiratie

De Verkeersonderneming is van de actie. Geen jarenlange studies, maar dingen doen. Toch voeren ook wij steeds meer kortdurende onderzoeken uit op verschillende gebieden in de wereld van mobiliteit. Deze inzichten delen we graag met u.

Startups aan het woord: testen in het eggie

Bij de term Smart City wordt snel gedacht aan een stad die bolstaat van de innovatieve digitale snufjes. Een steriele stad waar al het verkeer tussen mensen onderling en tussen mensen en voorwerpen plaatsvindt via touchscreens. Als het aan de Rotterdammers ligt, dan staat het begrip Smart City juist voor een stad waar het fijn… Read more »

Onderzoek rijgedrag

De Verkeersonderneming is in april 2017 de pilot rijgedrag gestart waarbij een samenwerking is aangegaan met de partijen SD Insights, ULU en Flitsmeister. In september 2017 is daar de ANWB nog aan toegevoegd. Doel van de pilot, die loopt tot eind 2017, is om inzichten op te halen over rijgedrag. Alle partijen sturen, geanonimiseerd, data… Read more »

Onderzoek naar gebruik verkeersinformatie

Hoewel we in een digitale wereld leven, stapt nog steeds een meerderheid van de automobilisten ’s morgens in de auto in de spits zonder vooraf de verkeers informatie te hebben geraadpleegd. Eenmaal in de auto laat de helft van de automobilisten zich wel voorlichten door vooral elektronische borden langs de kant van de weg, de… Read more »