Onderzoek rijgedrag

De Verkeersonderneming is in april 2017 de pilot rijgedrag gestart waarbij een samenwerking is aangegaan met de partijen SD Insights, ULU en Flitsmeister. In september 2017 is daar de ANWB nog aan toegevoegd. Doel van de pilot, die loopt tot eind 2017, is om inzichten op te halen over rijgedrag. Alle partijen sturen, geanonimiseerd, data naar De Verkeersonderneming. De Verkeersonderneming analyseert deze data om er inzichten m.b.t. het rijgedrag van automobilisten uit te halen en ook het effect dat dit heeft op de doorstroming op de weg. Na deze pilot analyseren we wat we hebben geleerd. Op basis van die uitkomsten besluiten we wat een volgende stap in dit proces is/kan zijn.

Onderzoek rijgedrag
Flitsmeister heeft een beknopt onderzoek uitgezet onder deelnemers/app gebruikers, over het onderwerp rijgedrag. Want naast de inzichten uit analyses is het ook belangrijk te weten (en te begrijpen) wat mensen zelf vinden van rijgedrag in het algemeen, maar ook hoe zij hun eigen rijgedrag typeren.

Samenvatting resultaten
Meer dan de helft van alle respondenten vindt dat ‘slecht rijgedrag’ de grootste veroorzaker is van files. Als grootste factor hierin wordt genoemd ‘de gereden snelheid afstemmen op de snelheid van het overige verkeer’. 1.189 gebruikers van Flitsmeister deden mee aan dit korte onderzoek naar rijgedrag. Het overgrote deel van de respondenten staat open voor adviezen van Flitsmeister met betrekking tot het eigen rijgedrag. Een iets kleiner deel volgt deze adviezen ook daadwerkelijk op als dat ertoe leidt dat ze sneller van A naar B komen.

Resultaten uitgebreid

Algemeen

 • In totaal hebben 1.189 mensen meegewerkt aan dit onderzoek.
 • Het overgrote deel van de respondenten is man (88%) en is tussen de 18 en 49 jaar.
 • Bijna iedereen zit dagelijks in de auto (veruit de meest genoemde bestemming om in de auto te stappen is ‘werk/school’) en rijdt meer dan 15.000 kilometer per jaar.
 • Het merendeel (71%) heeft meer dan 10 jaar zijn rijbewijs.

Beleving files

 • 51% van de respondenten staat dagelijks in de file
 • Op de vraag hoe de respondenten de file beleven, lopen de antwoorden uiteen:
 • 60% van de respondenten vindt ‘slecht rijgedrag’ de grootste veroorzaker van files
 • Op de tweede plaats staat ‘teveel auto’s op de weg en te weinig asfalt’ met 36%.

Oplossing voor files

 • Op de vraag wat gedaan moet worden aan filevorming, is het meest genoemde antwoord: ‘werken aan optimaal rijgedrag voor alle bestuurders’ (50%).
 • Als tweede wordt genoemd ‘meer asfalt aanleggen’ (21%).

Typen automobilisten

We vroegen de mensen als welk type automobilist zij zichzelf omschrijven:

 

Op de vraag hoe zij hun eigen rijgedrag beoordelen, kwamen de volgende antwoorden:

Aanpassen rijgedrag onderweg
Bijna 90% van alle respondenten vindt goed rijgedrag de normaalste zaak van de wereld (89%).

Onder de respondenten staat 82% van de respondenten open voor de adviezen die Flitsmeister tijdens de rit geeft. 4% geeft aan de adviezen niet op te zullen volgen en 14% vindt het een mooie ontwikkeling, maar vindt zelf niet dat hij/zij het nodig heeft.

Aan de respondenten werd ook gevraagd wat de belangrijkste drijfveer is om het eigen rijgedrag aan te passen:

 • vlotter doorrijden (61%)
 • verkeersveiligheid (23%)
 • zuiniger rijden (7%)

Wat valt op aan rijgedrag van andere weggebruikers

 • de gereden snelheid onvoldoende afstemmen op de snelheid van het overige verkeer (32%)
 • het verkeer verspreidt zich onvoldoende over de beschikbare rijstroken (26%)
 • afleiding in en rondom de auto (21%)
 • te grote snelheidsverschillen tijdens het invoegen (21%).