Netwerk versterkende maatregelen

Met financiële ondersteuning vanuit het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat werken wegbeheerders in de Rotterdamse regio hard aan het faciliteren van het gebruik van alternatieven. Ov-stations, fietspaden, overstappunten; gezamenlijk zetten we onze schouders eronder om het gebruik van onder andere de fiets en het ov verder te vergroten.

Collectief- en opbaar vervoer Maasvlakte en Europoort
De Rotterdamse haven, specifiek Maasvlakte en Europoort, kent relatief grote afstanden en beperkt openbaar vervoer. Het Havenbedrijf Rotterdam en de Metropool regio Den Haag Rotterdam maken zich hard voor een transferium met ov en collectief vervoer.

Net ten noordwesten van het Stenen Baakplein, langs de Beerweg bij het Beergat, wordt een transferium aangelegd als overstappunt voor het ov en collectief busvervoer vanaf Voorne-Putten en voor vervoer over water vanaf Hoek van Holland. Het project wordt uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam. Het “‘droge” transferium is gereed en in gebruik. De aansluiting van de Fast Ferry volgt later dit jaar.

N218 – Stenen Baakplein
Er gaat veel verkeer vanaf de A15 richting de N218 (Oostvoorne). In de huidige situatie kruist het verkeer vanaf de A15 het verkeer dat komt vanaf de Europaweg-secundair. Een verbeterde aansluiting leidt tot een betere en veilligere verkeersdoorstroming.

De Europaweg – secundair wordt verhoogd aangelegd en kruist daarmee de N218 niet meer. Het wordt een ongelijkvloerse kruising. Het project wordt uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam en is 15 december officieel geopend.

Verbetering drukke Noord-/Zuidfietsroute
Gemeente Rotterdam timmert hard aan de weg om van Rotterdam een fietsstad bij uitstek te maken. Om de doorstroming, comfort en veiligheid voor fietsverkeer te bevorderen worden op diverse plekken langs de drukste fietsroute tussen Noord en Zuid werkzaamheden verricht.

Bij dit project worden diverse maatregelen genomen. Op enkele kruisingen worden de fietspaden breder of is het voortaan mogelijk in twee richtingen over te steken. De wachtruimte bij verkeerslichten wordt groter en – door een gunstige afstelling van de verkeerslichten – wordt de wachttijd voor fietsers verkort. Niet alleen deze route wordt aangepast, ook de parallelle routes worden verbeterd om als alternatief te dienen. Het project wordt uitgevoerd door gemeente Rotterdam. Alle deelprojecten zijn gereed. Kijk voor meer informatie op:https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/noord-zuidfietsroute/

Metrostation Dijkzigt
Met financiële ondersteuning vanuit het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur & Milieu werken wegbeheerders in de Rotterdamse regio hard aan het faciliteren van het gebruik van alternatieven. Ov-stations, fietspaden, overstappunten; gezamenlijk zetten we onze schouders eronder om het gebruik van o.a. de fiets en het ov verder te vergroten.

Metrostation Dijkzigt is een goed gebruikt en druk metrostation. Om de reiziger meer ruimte te geven, creëren gemeente Rotterdam en RET meer ruimte op dit station.
De aanpak: Er is een extra uitgang gemaakt bij de Hogeschool Rotterdam die door een nieuwe tunnel onder de Zimmermanweg in verbinding staat met het metrostation. Het project wordt uitgevoerd door gemeente Rotterdam en de RET en is gereed. Kijk voor meer informatie op de site van gemeente Rotterdam.

ov-knoop Blaak
Situatie: De overstap van trein naar metro en vice versa kan soepeler. Mede daardoor spannen RET, ProRail en gemeente Rotterdam zich in voor een makkelijke overstap voor de Rotterdamse reiziger op station Blaak.
De aanpak: Het doel van dit project is het verbeteren van de zichtbaarheid van het station en een makkelijke overstap van metro naar trein. De tramhalte wordt ingekort waardoor het station beter zichtbaar is. Tevens wordt de looproute van de metro naar de trein verbeterd. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de RET, ProRail en gemeente Rotterdam. Kijk voor meer informatie op de site van gemeente Rotterdam.

Harmonielaan
Barendrecht bestaat uit twee delen, Barendrecht-Centrum en Barendrecht-Carnisselande, gescheiden door de A29. Door de slechte verbinding tussen deze delen wordt de capaciteit van het onderliggend wegennet in Barendrecht onvolledig gebruikt, waardoor er in de huidige situatie veel gebruik wordt gemaakt van de drukke snelwegen A15 en A29. Veel verkeer rijdt nu, als het ware, om Barendrecht heen en vervolgens weer terug naar de bestemming Barendrecht.

Het onderliggend wegennet in Barendrecht kan worden versterkt door een extra verbinding tussen Barendrecht-Centrum en Barendrecht-Carnisselande te realiseren. De meest kansrijke mogelijkheid hiertoe is het openstellen van de bustunnel in de Harmonielaan voor autoverkeer.

ov-knoop Alexander
ov-knooppunt Rotterdam Alexander wordt verbouwd. Het is het tweede station van Rotterdam waar zowel NS als RET dagelijks duizenden reizigers vervoeren. Er wordt gebouwd aan een modern ov-knooppunt met allure dat inspeelt op de behoeften van reizigers van nu en de toekomst.

Het trein- en metrostation komen straks onder ee dak. De reiziger kan hierdoor rekenen op een snelle, comfortabele en veilige in-, uit- en overstap. Verschillende soorten van vervoer (auto, trein, metro, bus, taxi en fiets) sluiten naadloos op elkaar aan. Het ontwerp van het nieuwe stationsgebouw wordt getypeerd door openheid, goede zichtlijnen en het gebruik van veel glas. Dit draagt sterk bij aan het gevoel van veiligheid op en rondom het station.

De herkenbare stationsentrees en het opschonen van de omgeving zorgt ervoor dat de uitstraling van het station straks sterk verbetert.  Kijk op de site van NS voor meer informatie.

Brug over de sluis Spijkenisse
De situatie:
Fietsers vanaf de Hongerlandsedijk (Oude Maas) richting Hoogvliet moesten voorheen een omweg fietsen via de Schenkelweg om bij de Spijkenisserbrug te komen. Gemeente Nissewaard heeft een fietsbrug aangelegd over de haven.
De aanpak: Over de haven bij de sluis is een fietsbrug aangelegd. Voor fietsers worden nieuwe op- en afritten naar de Spijkenisserbrug aangelegd. Het project is uitgevoerd door gemeente Nissewaard en is gerealiseerd.

Fietspaden Westfrankenlandsedijk
Situatie: De fietspaden tussen Maasboulevard en Vijfsluizen liggen nu aan beide zijden van de weg als eenrichtingsverkeer. Een verbreding en asfaltering van de fietspaden moet het comfort verhogen en het fietsen vergemakkelijken.
Aanpak: Ten zuiden van de rijbaan van de Westfrankenlandsedijk wordt een tweerichtingenfietspad aan gelegd. Het project wordt uitgevoerd door gemeente Schiedam en is eind 2017 gereed.

Knooppunt Vijfsluizen
Situatie: Veel auto’s maken gebruik van de op- en afritten bij het knooppunt Vijfsluizen. De gemeenten Vlaardingen en Schiedam zorgen ervoor dat de doorstroming van dit knooppunt verbetert.
De aanpak: Het fietspad is verlegd naar de zuidkant van de weg en kruist de op- en afritten niet meer. De wegen zijn verlegd, opstelruimten zijn vergroot en de stoplichten zijn beter afgestemd. Het project wordt uitgevoerd door gemeente Vlaardingen en gemeente Schiedam en is inmiddels succesvol afgerond.

Fietspaden Vulcaanweg – Delftlandsedijk
Situatie: Om de fietsverbinding van het westen van Vlaardingen richting Schiedam te verbeteren is de behoefte ontstaan om extra fietspaden aan te leggen.
Aanpak: Door de ombouw van de Hoekse Lijn is de mogelijkheid ontstaan om op delen van het tracé een fietspad aan te leggen. De uitvoering van het project is in handen van de gemeente Vlaardingen.

Sandelingenknoop
Situatie: Om het verkeer vanaf de afslag van Hendrik-Ido-Ambacht naar de A16-noord voldoende capaciteit te kunnen bieden, is er behoefte aan het aanpassen van de kruising.
Aanpak: Er wordt een extra rijstrook aangelegd die de verkeersdoorstroming moet bevorderen. Het project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en zal in het tweede kwartaal van 2018 gereed zijn.

Fietspad koppeling BMR aan BAR
Situatie: Voor een optimale fietsverbinding tussen Papendrecht en Rotterdam is er nog een aansluitend fietspad tussen de gemeentegrens met Papendrecht en de brug over de Noord gewenst.
De aanpak: Vanaf de gemeentegrens met Papendrecht (Edisonweg) tot aan de trap onderaan de brug over de Noord wordt een tweerichtingsfietspad aangelegd. Op deze manier wordt de snelfietsroute Beneden Merwederoute en de toekomstige snelfietsroute BAR-route/F15 IJsselmonde met elkaar verbonden. Het project wordt uitgevoerd door gemeente Alblasserdam.

Fietsstallingen bij OV-haltes
Situatie: Om het voor reizigers nog aantrekkelijker te maken om met de fiets naar een ov-station te reizen, worden er bij diverse ov-haltes extra stallingsplekken voor de fiets gerealiseerd. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag subsidieert dit project. Naar verwachting zijn alle projecten voor 2018 gereed.

Fietspad Brielselaan – Doklaan
Situatie: De snelfietsroute tussen Spijkenisse en Rotterdam kende nog ontbrekende schakels tussen Brielselaan en Doklaan. Om het fietsen verder te stimuleren legde gemeente Rotterdam fietspaden aan.
De aanpak: Inmiddels is er ten noorden van de Brielselaan een tweerichtingsfietspad aangelegd. Het project is uitgevoerd door gemeente Rotterdam en inmiddels gereed.

Watertaxi Rotterdam
Situatie: Voor werknemers op de Kop van Zuid en Katendrecht is vervoer over water een mooi alternatief voor de auto. Om dit te realiseren zijn extra aanlegsteigers voor de watertaxi nodig.
Aanpak: Bij het Wilhelminaplein en op Katendrecht (bij het Delhiplein) worden steigers voor de watertaxi aangelegd. De steiger bij Wilhelminaplein is al gerealiseerd. Het project wordt uitgevoerd door gemeente Rotterdam.

Waterbus Schiedam
De situatie: De scholencampus in Rotterdam Heijplaat kent een uitdaging wat betreft bereikbaarheid. Maar met genoeg water voor de deur zetten het Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Schiedam in op vervoer over water.
De aanpak: De Waterbus uit Rotterdam vaart vanaf Heijplaat door naar Schiedam. Het project is uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Schiedam. Het project is afgerond en de Waterbus vaart. Klik hier voor actuele vertrektijden.