Netwerk versterkende maatregelen

Inmiddels zijn alle Beter Benutten projecten afgerond. Download hier de terugkoppeling en de gemeten resultaten van alle projecten.

Effecten van fysieke maatregelen ter verbetering van alternatieven voor de auto

Collectief- en opbaar vervoer Maasvlakte en Europoort
De Rotterdamse haven, specifiek de Maasvlakte en Europoort, kent relatief grote afstanden en beperkt openbaar vervoer. Het Havenbedrijf Rotterdam en de Metropool regio Den Haag Rotterdam hebben zich hard gemaakt voor een transferium met ov en collectief vervoer.

Net ten noordwesten van het Stenen Baakplein, langs de Beerweg bij het Beergat, is een transferium aangelegd dat dienst als overstappunt voor het ov en collectief busvervoer vanaf Voorne-Putten en voor vervoer over water vanaf Hoek van Holland. Het project is uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam.

N218 – Stenen Baakplein
Voorheen ging er veel verkeer vanaf de A15 richting de N218 (Oostvoorne). Het verkeer vanaf de A15 kruiste het verkeer vanaf de Europaweg-secundair. Een verbeterde aansluiting heeft geleid tot een betere en veiligere verkeersdoorstroming.

De Europaweg – secundair is verhoogd aangelegd en kruist daarmee de N218 niet meer. Het is een ongelijkvloerse kruising. Het project is uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam.

Verbetering drukke Noord-/Zuidfietsroute
Gemeente Rotterdam timmert hard aan de weg om van Rotterdam een fietsstad bij uitstek te maken. Om de doorstroming, comfort en veiligheid voor fietsverkeer te bevorderen zijn op diverse plekken langs de drukste fietsroute tussen Noord en Zuid werkzaamheden verricht.

Bij dit project zijn diverse maatregelen genomen. Op enkele kruisingen zijn de fietspaden breder of is het voortaan mogelijk in twee richtingen over te steken. De wachtruimte bij verkeerslichten is groter en – door een gunstige afstelling van de verkeerslichten – is de wachttijd voor fietsers verkort. Niet alleen de Noord/Zuidroute is aangepast , ook de parallelle routes zijn verbeterd om als alternatief te dienen. Het project is uitgevoerd door gemeente Rotterdam. Alle deelprojecten zijn gereed. Kijk voor meer informatie op:https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/noord-zuidfietsroute/

Metrostation Dijkzigt
Metrostation Dijkzigt is een goed gebruikt en druk metrostation. Om de reiziger meer ruimte te geven, hebben gemeente Rotterdam en de RET meer ruimte op dit station gecreëerd.

Er is een extra uitgang gemaakt bij de Hogeschool Rotterdam die door een nieuwe tunnel onder de Zimmermanweg in verbinding staat met het metrostation. Het project is uitgevoerd door gemeente Rotterdam en de RET. Kijk voor meer informatie op de site van gemeente Rotterdam.

ov-knoop Blaak
De overstap van trein naar metro en vice versa kon op ov-knoop Blaak soepeler. Mede daardoor hebben de RET, ProRail en gemeente Rotterdam zich ingespannen voor een makkelijke overstap voor de Rotterdamse reiziger op station Blaak.

Het doel van dit project was het verbeteren van de zichtbaarheid van het station en een makkelijke overstap van metro naar trein. De tramhalte is ingekort waardoor het station beter zichtbaar is. Tevens is de looproute van de metro naar de trein verbeterd. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de RET, ProRail en gemeente Rotterdam. Kijk voor meer informatie op de site van gemeente Rotterdam.

Harmonielaan
Barendrecht bestaat uit twee delen: Barendrecht-Centrum en Barendrecht-Carnisselande, gescheiden door de A29. Door de slechte verbinding tussen deze delen is de capaciteit van het onderliggend wegennet in Barendrecht onvolledig gebruikt, waardoor er in de huidige situatie veel gebruik werd gemaakt van de drukke snelwegen A15 en A29. Veel verkeer rijdt nu, als het ware, om Barendrecht heen en vervolgens weer terug naar de bestemming Barendrecht.

Het onderliggend wegennet in Barendrecht is versterkt door een extra verbinding tussen Barendrecht-Centrum en Barendrecht-Carnisselande te realiseren. Dit is gedaan door het openstellen van de bustunnel in de Harmonielaan voor autoverkeer.

ov-knoop Alexander
ov-knooppunt Rotterdam Alexander wordt verbouwd. Het is het tweede station van Rotterdam waar zowel NS als RET dagelijks duizenden reizigers vervoeren. Er wordt gebouwd aan een modern ov-knooppunt met allure dat inspeelt op de behoeften van reizigers van nu en de toekomst.

Het trein- en metrostation komen straks onder ee dak. De reiziger kan hierdoor rekenen op een snelle, comfortabele en veilige in-, uit- en overstap. Verschillende soorten van vervoer (auto, trein, metro, bus, taxi en fiets) sluiten naadloos op elkaar aan. Het ontwerp van het nieuwe stationsgebouw wordt getypeerd door openheid, goede zichtlijnen en het gebruik van veel glas. Dit draagt sterk bij aan het gevoel van veiligheid op en rondom het station.

De herkenbare stationsentrees en het opschonen van de omgeving zorgt ervoor dat de uitstraling van het station straks sterk verbetert.  Kijk op de site van NS voor meer informatie.

Brug over de sluis Spijkenisse
Fietsers vanaf de Hongerlandsedijk (Oude Maas) richting Hoogvliet moesten voorheen een omweg fietsen via de Schenkelweg om bij de Spijkenisserbrug te komen. Gemeente Nissewaard heeft een fietsbrug aangelegd over de haven.

Over de haven bij de sluis is een fietsbrug aangelegd. Voor fietsers worden nieuwe op- en afritten naar de Spijkenisserbrug aangelegd. Het project is uitgevoerd door gemeente Nissewaard en is gerealiseerd.

Fietspaden Westfrankenlandsedijk
De fietspaden tussen Maasboulevard en Vijfsluizen lagen aan beide zijden van de weg als eenrichtingsverkeer. Een verbreding en asfaltering van de fietspaden heeft het comfort verhoogt en het fietsen vergemakkelijkt.

Ten zuiden van de rijbaan van de Westfrankenlandsedijk wordt een tweerichtingenfietspad aan gelegd. Het project wordt uitgevoerd door gemeente Schiedam en is eind 2017 gereed.

Knooppunt Vijfsluizen
Veel auto’s maken gebruik van de op- en afritten bij het knooppunt Vijfsluizen. De gemeenten Vlaardingen en Schiedam hebben ervoor gezorgd dat de doorstroming van dit knooppunt is verbetert.

Het fietspad is verlegd naar de zuidkant van de weg en kruist de op- en afritten niet meer. De wegen zijn verlegd, opstelruimten zijn vergroot en de stoplichten zijn beter afgestemd. Het project is uitgevoerd door gemeente Vlaardingen en gemeente Schiedam en is succesvol afgerond.

Fietspaden Vulcaanweg – Delftlandsedijk
Om de fietsverbinding van het westen van Vlaardingen richting Schiedam te verbeteren is de behoefte ontstaan om extra fietspaden aan te leggen.

Door de ombouw van de Hoekse Lijn is de mogelijkheid ontstaan om op delen van het tracé een fietspad aan te leggen. De uitvoering van het project is in handen van de gemeente Vlaardingen en is gerealiseerd.

Sandelingenknoop
Om het verkeer vanaf de afslag van Hendrik-Ido-Ambacht naar de A16-noord voldoende capaciteit te kunnen bieden, is er behoefte aan het aanpassen van de kruising.

Er is een extra rijstrook aangelegd die de verkeersdoorstroming moet bevorderen. Het project is uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en is inmiddels gereed.

Fietspad koppeling BMR aan BAR
Voor een optimale fietsverbinding tussen Papendrecht en Rotterdam is er nog een aansluitend fietspad tussen de gemeentegrens met Papendrecht en de brug over de Noord gewenst.

Vanaf de gemeentegrens met Papendrecht (Edisonweg) tot aan de trap onderaan de brug over de Noord is een tweerichtingsfietspad aangelegd. Op deze manier zijn de snelfietsroute Beneden Merwederoute en de snelfietsroute BAR-route/F15 IJsselmonde met elkaar verbonden. Het project is uitgevoerd door gemeente Alblasserdam.

Fietsstallingen bij OV-haltes
Situatie: Om het voor reizigers nog aantrekkelijker te maken om met de fiets naar een ov-station te reizen, worden er bij diverse ov-haltes extra stallingsplekken voor de fiets gerealiseerd. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag subsidieert dit project. Naar verwachting zijn alle projecten voor 2018 gereed.

Fietspad Brielselaan – Doklaan
De snelfietsroute tussen Spijkenisse en Rotterdam kende nog ontbrekende schakels tussen Brielselaan en Doklaan. Om het fietsen verder te stimuleren legde gemeente Rotterdam fietspaden aan.

Inmiddels is er ten noorden van de Brielselaan een tweerichtingsfietspad aangelegd. Het project is uitgevoerd door gemeente Rotterdam en inmiddels gereed.

Watertaxi Rotterdam
Voor werknemers op de Kop van Zuid en Katendrecht is vervoer over water een mooi alternatief voor de auto. Om dit te realiseren zijn extra aanlegsteigers voor de watertaxi gewenst.

Bij het Wilhelminaplein en op Katendrecht (bij het Deliplein) zijn steigers voor de watertaxi aangelegd. Het project is uitgevoerd door gemeente Rotterdam.

Waterbus Schiedam
De scholencampus in Rotterdam Heijplaat kent een uitdaging wat betreft bereikbaarheid. Maar met genoeg water voor de deur zetten het Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Schiedam in op vervoer over water.

De Waterbus uit Rotterdam vaart vanaf Heijplaat door naar Schiedam. Het project is uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Schiedam. Het project is afgerond en de Waterbus vaart. Klik hier voor actuele vertrektijden.