10 jaar files oplossen op z’n Rotterdams

Wat begon als een samenwerkingsorganisatie om de Rotterdamse haven bereikbaar te houden tijdens de verbreding van de A15, groeide uit tot een organisatie voor de bereikbaarheid van de groot Rotterdamse regio. Dit jaar viert De Verkeersonderneming haar tienjarig bestaan. Minister Van Nieuwenhuizen van het ministerie van infrastructuur & waterstaat: ‘De Verkeersonderneming is al tien jaar lang op een typisch Rotterdamse manier bezig met de bereikbaarheid in de regio; met elkaar én met de handen uit de mouwen. Daar ben ik als minister erg blij mee en als Rotterdammer trots op.’ Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam realiseerde De Verkeersonderneming de afgelopen tien jaar de meest uiteenlopende projecten, van fietsregelingen en beloningsprojecten tot het standby laten staan van bergers in de spits en het versterken van fiets- en ov-netwerken. Dit alles leidde tot bijna 40.000 spitsmijdingen in tien jaar tijd.

Roger Demkes, directeur De Verkeersonderneming: “Wij beheren als De Verkeersonderneming geen wegen, hebben geen honderden of duizenden medewerkers in dienst, rijden niet met vrachtwagens en evenmin met bergingsvoertuigen. Alles wat we bereikt hebben, hebben we samen gedaan met overheden, bedrijfsleven, brancheorganisaties en bewoners. Ik ben ontzettend trots op alles en iedereen die bijdraagt aan een betere bereikbaarheid. Of het nu gaat om een bewoner die uit de auto stapte en op de fiets, een werkgever die besloot zijn mobiliteitsbeleid anders in te richten, een logistiek ondernemer die zijn vrachtwagens uit de spits haalde of een overheid die een fietsroute optimaliseerde; wij, De Verkeersonderneming danken u hartelijk voor uw bijdrage!”

Aanpak files in 2019
In 2019 gaat De Verkeersonderneming verder met het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit in en van de Rotterdamse regio. Zo komt er onder andere een derde editie van Mobility Lab, worden automobilisten weer verleid de auto tijdens de spits te laten staan, wordt er een Mobiliteitsgelukindex opgezet en is er inmiddels een pilot gestart op het gebied van rijgedrag van automobilisten.

De Verkeersonderneming
In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit in en van de Rotterdamse regio.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.