13 partijen bezoeken marktconsultatie MaaS pilot

Op vrijdag 15 maart jl. kwamen 13 partijen binnen de raamovereenkomst van het
ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen bij de marktconsultatie voor de MaaS-
Pilot Rotterdam Den Haag en Rotterdam The Hague Airport. De bijeenkomst had als doel
feedback uit de markt op te halen en het idee van de pilot te toetsen.

De geleverde feedback wordt verwerkt in het definitieve uitvraagdocument.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.