18378 spitsmijdingen and counting….

20 september 2018


De Verkeersonderneming begon Beter Benutten Vervolg met een doelstelling van van 7.000 spitsmijdingen. Vanuit de regio verhoogden we dit doel naar 14.000 en we komen uiteindelijk boven de 20.000 uit. Vol trots presenteren wij de resultaten van onze Rotterdamse aanpak in de nieuwe RESULTS!

RESULTS! Resultaten 2015-2018

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.