Verbinding (brom)fiets en voetgangers Botlekbrug gaat dicht

De verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers bij de Botlekbrug wordt uit
veiligheidsoverwegingen afgesloten vanaf maandag 24 december 10.00 uur tot 15 april
2019.

Extra werkruimte nodig
De verbinding wordt afgesloten om ruimte te maken voor de werkzaamheden die tot en met april
2019 op de brug plaatsvinden. De werkzaamheden vinden op en direct naast de verbinding voor
(brom)fietsers en voetgangers plaats, hierdoor kan de veiligheid voor zowel de (brom)fietsers en
voetgangers als de mensen die op de brug moeten werken niet meer worden gegarandeerd.
Daarom heeft Rijkswaterstaat helaas moeten besluiten om de verbinding af te sluiten.
Vooruitlopend op de werkzaamheden gaat de verbinding vanaf maandag 24 december 10.00 uur al
dicht omdat er in deze vakantieperiode te weinig verkeersbegeleiders beschikbaar zijn. De schaarse
verkeersregelaars die er zijn, zijn in deze periode niet beschikbaar in verband met allerlei
(kerst)evenementen.

Omleiding
De omleiding voor (brom)fietsers en voetgangers loopt via de Spijkenisserbrug.
Een kaartje met de omleidingsroute is te vinden op rws.nl/Botlekbrug.

Regeling
Rijkswaterstaat wil het reizen met de (brom)fiets blijven stimuleren. (Brom)fietsers die normaal
over de Botlekbrug gaan, maar nu via de Spijkenisserbrug moeten omrijden, kunnen zich daarom
aanmelden voor de fietsstimuleringsactie via fietsBotlekbrug.nl. De actie gaat op 7 januari 2019
van start en duurt zolang de (brom)fietsverbinding van de Botlekbrug is afgesloten. Deze
fietsstimuleringsactie is een initiatief van Rijkswaterstaat en wordt uitgevoerd door De
Verkeersonderneming.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.