Aan de slag met rijgedrag automobilisten

Welk rijgedrag zorgt op een bepaalde locatie of in een bepaalde situatie voor een goede doorstroming van het verkeer? De Verkeersonderneming doet in een uitvraag de oproep aan marktpartijen om met het rijgedrag van automobilisten in de Rotterdamse regio aan de slag te gaan. Meer specifiek wordt gestart met de doorstroming rond de weefvakken in de Rotterdamse regio. Veel mensen wisselen direct van rijstrook zodra het weefvak begint. Dit zorgt voor oponthoud. Kunnen we automobilisten verleiden tot ander rijgedrag? Marktpartijen gaan een samenwerking aan voor een jaar en krijgen cofinanciering op basis van hun voorstel.

Uitvraag

De uitvraag bestaat uit drie delen. De Verkeersonderneming zoekt naar regiobrede cases. Dit zijn situaties die voor de hele ring gelden. Zo heeft bijvoorbeeld de snelheid waarmee automobilisten een file uit rijden invloed op de doorstroming. De Rotterdamse samenwerkingsorganisatie zoekt marktpartijen die automobilisten verleiden tot specifiek rijgedrag om de doorstroming te bevorderen. Daarnaast kijkt men naar situatiecases. Hierbij wordt begonnen met de weefvakken in de Rotterdamse regio als concrete situatie. En het derde deel bestaat uit ritje delen. Centraal in alle delen staat: Hoe kun je de gebruiker verleiden om ander (rij)gedrag te vertonen. Alle marktpartijen die meedoen delen hun data geheel geanonimiseerd met De Verkeersonderneming zodat deze kan meten of er daadwerkelijk effecten gerealiseerd worden. Partijen kunnen op een of meerdere onderdelen inschrijven.

Eerdere resultaten

De Verkeersonderneming is in 2017 gestart met het onderwerp rijgedrag vanuit de aanname dat ook het rijgedrag van automobilisten van invloed is op de doorstroming. In dat jaar is samengewerkt met Flitsmeister, ANWB, ULU en SD Insights. Doel van deze samenwerking was om met data-analyse en enquêtes meer inzicht te krijgen in het rijgedrag van automobilisten. Hieruit bleek dat de infrastructuur van invloed is op ‘hoe’ er gereden wordt, automobilisten zelf vinden dat het rijgedrag van grote invloed is op de doorstroming en er is een begin gemaakt om aan de hand van data profielen te maken van typen rijgedragingen.

De Verkeersonderneming

In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit in en van de Rotterdamse regio.

 

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.