Ander rijgedrag tegen spookfiles

De Verkeersonderneming houdt zich bezig met het rijgedrag van automobilisten in relatie tot het ontstaan van files. De organisatie werkt daarin samen met SD Insights, ULU, Flitsmeister en de ANWB. Dat de omgeving bepalend is voor het rijgedrag is een van de uitkomsten.

“We dachten altijd dat iemand rijdt zoals die is, dus een sportieve rijder rijdt altijd door. Het rijgedrag blijkt echter heel erg samen te hangen met waar iemand rijdt”, legt Monique Monster woordvoerder van De Verkeersonderneming uit.

“Op drukke plekken met op- en afritten is het logisch dat er drukte ontstaat. Maar er zijn ook plekken waar files, gezien de infrastructuur, helemaal niet logisch zijn. Daarom willen alle partijen een vervolg aan de proef geven waarin het rijgedrag moet worden aangepast op bepaalde plekken. Zo moeten files tegen worden gegaan op plekken waar het niet nodig is. We willen graag het effect op de doorstroming meten om te zien of het werkt.”

 

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.