Bereikbaarheid haven: bedreiging of kans?

De bereikbaarheid van de haven voor medewerkers is jarenlang een lastig onderwerp geweest. Maar nu niet meer. Was er eerst alleen de keuze uit de auto en het collectief vervoer, inmiddels is er het Transferium Maasvlakte met veel meer vervoersmogelijkheden. Tijdens een door het Havenbedrijf en De Verkeersonderneming georganiseerde bijeenkomst wordt stilgestaan bij de noodzaak om de mogelijkheden die er zijn te gebruiken. En die noodzaak is er meer dan ooit, niet alleen zijn er steeds meer arbeidskrachten nodig, ook gaan de eerstkomende jaren de Spijkenisserbrug en de Suurhoffbrug in renovatie.

“We brengen de nieuwe vervoersmogelijkheden onder de aandacht bij onze medewerkers,  bezoekers en leveranciers.” Gerard de Haan van de BIZ Halfweg Molenwatering, Rien Kap van de Ondernemersvereniging Rozenburg, Barry Kors van het Werkgeversservicepunt Rijnmond, Hendrik-Jan van der Rhee van Port of Business, Christel Mourik van de MRDH, Kees de Rijke van De Rijke Group, Koerd Reijken van Kees in ’t Veen Tanktransporten, Joost Andrieu van Kickersbloem 3  en Fried de Rave van Nippon Express ondertekenen de intentieverklaring.

Forse opgave

Moderator Cees Vingerling geeft als eerste het woord aan Bart keunen, districtshoofd Zuid van RWS. Keunen neemt niet alleen de planning van de onderhoudswerkzaamheden aan onder andere de Spijkenisserbrug en de Suurhoffbrug door,  maar doet ook een oproep aan het bedrijfsleven. “We staan voor een forse opgave, dus laten we samenwerken. Geef ons ook inzicht in de onderhoudstops die plaatsvinden. Wanneer we transparant zijn, helpt dat om overlast te voorkomen.”

Danny Levenswaard, breakbulkmanager van het Havenbedrijf Rotterdam licht toe welke nieuwe gebieden op de Maasvlakte worden ontwikkeld. “Al die nieuwe ontwikkelingen trekken arbeidskrachten aan en dan is bereikbaarheid essentieel. Gelukkig komt er steeds meer vervoer naar de haven. Naast het collectief vervoer is er de Fastferry van de RET, de deelfietsen van Flickbike en de elektrische fietsen van GoBike. Vanaf 9 december aanstaande gaan ook de EBS bussen rijden. Maak er gebruik van!”

Edwin Kotylak van Deltalinqs geeft aan dat er nu al op een aantal plaatsen continuïteitsproblemen ontstaan door een tekort aan arbeidskrachten. Het verleiden van mensen om op de Maasvlakte en in de haven te komen werken hangt mede af van de bereikbaarheid. Elke dag in de file staan, helpt daar niet bij.

“Eindelijk is er openbaar vervoer in de haven,” zegt een enthousiaste Christel Mourik. Zij heeft zich eerst als wethouder van Nissewaard hiervoor hard gemaakt en nu in haar rol als directeur openbaar vervoer van de MRDH is het vervoer tot stand gekomen. “Nu het vervoer er is, is het tijd om ook jonge arbeidskrachten de kans te geven in de haven een mooie werkplek te krijgen. De bereikbaarheid in de haven is een kans!”

Toolbox voor werkgevers

Om duidelijk te maken op welke manieren medewerkers naar de haven kunnen reizen  is een toolbox gemaakt voor werkgevers. Hierin is een overzicht opgenomen van alle soorten vervoer, de nieuwe dienstregelingen van de Fastferry en de EBS bussen en een intranet tekst voor medewerkers.

Interesse? Neem contact op met Boyd.bartels@verkeersonderneming.nl

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.