Bijeenkomst Logistiek010 : Innovatie en inspiratie

Innovatie en inspiratie, blijf bewegen in de hectiek. Hoe houden we Rotterdam bereikbaar én leefbaar? Stedelijke logistiek is een zaak van ons allen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN), gemeente Rotterdam en De Verkeersonderneming organiseren een volgende bijeenkomst rondom de Stedelijke logistiek in Rotterdam. We weten elkaar nu te vinden, en laten elkaar niet meer los. Zo kunnen we samen werken aan nieuwe oplossingen.”

Bijeenkomst Logistiek 010
Na eerdere succesvolle edities nodigen we opnieuw transporteurs, logistieke dienstverleners, verladers, winkeliers en overheden uit om ervaringen te delen over de mogelijkheden omtrent de logistiek in Rotterdam. Stedelijke logistiek is een zaak van ons allen. Meld u aan via: logistiek010@rotterdam.nl.

Samen kunnen we verandering en een efficiënte logistiek realiseren.

Programma

Welkom
Ontvangst is vanaf 13.30 uur. (let op! Dit is eerder dan voorgaande bijeenkomsten)

Om 14.00 uur wordt u verwelkomd door dagvoorzitter Cees Vingerling. Sinds 2015 is hij namens De Verkeersonderneming gebiedsregisseur Rotterdam Zuidwest en is hij  namens VNO-NCW mobiliteitsmakelaar Rotterdam. Hij gaat in op het thema “Innovatie en inspiratie, blijf bewegen in de hectiek” en bespreekt  de recent behaalde resultaten Logistiek010.

De keynote spreker is Lois Brett Project Leader, Battery Testing Project (BATTEST), werkzaam voor de European Commission Joint Research Centre. Zij neemt ons mee in de ontwikkelingen en kansen voor Europa en Nederland. Hoe ziet de toekomstige batterijtechnologie eruit? En wat betekent dit voor elektrisch vervoer?

Daarna neemt Roger Demkes, directeur van De verkeersonderneming, u kort mee in alle wegwerkzaamheden die de komende jaren in de regio staan gepland. Door Rijkswaterstaat genoemd: “De grootste onderhoudsopgave ooit!”

Workshops
Na het plenaire gedeelte kunt u deelnemen aan de workshops over transport in Rotterdam. Centraal staat de vraag “Innovatie en inspiratie, blijf bewegen in de hectiek”. Tijdens de interactieve workshops wordt kennis gedeeld en wordt u uitgedaagd om oplossingen omtrent efficiëntere logistiek en verduurzaming aan te dragen.

Weerzien
Aan het einde van de middag kunt u uw vakgenoten ook ontmoeten tijdens de afsluitende netwerkborrel. Cees Vingerling neemt hier de dag door en probeert samen met u om de bijeenkomst waarde te geven voor de logistiek in Rotterdam.

Deze workshops zijn al bekend:

Workshop ‘Talking Logistics en de kansen voor efficiënte logistiek in 010’
De technologische ontwikkeling van online communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en systemen op en langs de weg, zoals verkeerslichten, gaat razendsnel. Dit soort communicatie wordt ook Talking Traffic genoemd. Talking Traffic wordt door het Rijk, decentrale overheden en ondernemers voortvarend opgepakt. Het biedt ook kansen voor een nog efficiëntere afwikkeling van logistieke stromen, onder meer in binnensteden. Paul Swaak van het landelijke programma Talking Traffic Logistiek (dat met ingang van maart 2018 zal worden omgedoopt tot Talking Logistics) en Leander Hepp van TLN en praten u graag vanuit hun eigen invalshoek bij over de ontwikkeling vanTalking Logistics. En gaan graag met u in gesprek over de kansen die Talking Logistics biedt voor overheden én ondernemers.

Oplossingen om efficiënt om te gaan met onderhoudswerkzaamheden
De komende jaren zullen in deze regio veel onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Zijn ze een kans of een bedreiging? Vanuit De Verkeersonderneming gaan we graag met u aan de slag om van bedreigingen kansen te maken. Door anders rijden, minder rijden, rijden op andere tijdstippen, het inzetten van hubs of meer gezamenlijk op te pakken kan efficienter worden gewerkt. Geen utopie, maar oplossingen die veel collega’s nu al doen om straks niet aan de kant te staan. Henk Kolenbrander en Arjan van Os van De Verkeersonderneming nemen u mee om kansen te halen uit “De grootste onderhoudsopgave  ooit”!

Workshop Best Practices – Praktische toepassingen om uw brandstofverbruik terug te dringen
Het terugdringen van brandstofkosten is een van de opgaven waar de hedendaagse ondernemer tegen aan loopt. U wilt wel brandstof besparen, maar niet altijd is het duidelijk hoe u dit nu het beste kunt bereiken.

Tijdens deze workshop zal een van onze ECOSTARS auditors u meer vertellen over verschillende toepassingen die in de markt aanwezig zijn die u kunnen helpen om meer brandstof te besparen en uw uitstoot te verminderen.

In de workshop zullen de volgende praktische toepassingen de revue passeren: het praktisch gebruik van een track & trace en een black box systeem, EcoDrive, het belang van de juiste bandenspanning, de voordelen van rijtrainingen, maar ook het gebruik van een stimuleringsprogramma onder uw chauffeurs.

Tijdens deze workshop zullen ook enkele collega-ondernemers aan het woord komen. Zij zullen vertellen over hun ervaringen in de praktijk met enkele van deze toepassingen en hoe het hen gelukt is hun brandstofverbruik en bijhorende kosten en uitstoot omlaag te brengen.

Aanmelden
U komt toch ook? Meld u nu aan via: logistiek010@rotterdam.nl.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.