Mobility Lab editie drie zoekt startups

Praktijktesten in Rotterdam, Noord – Brabant en Den Haag

Mobility Lab zoekt startups op het gebied van mobiliteit die hun product/dienst willen testen in de Rotterdamse, Haagse en/of Brabantse regio. Inmiddels hebben veertig launching customers zich al gemeld met een mobiliteitsuitdaging, waaronder gemeente Rotterdam, Sandd en TU Eindhoven. Doel van het Mobility Lab is ruimte te geven aan nieuwe en innovatieve ideeën die een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid. Verder worden deze startups ondersteund met een financiering van €25.000, marketing en communicatie en contacten met potentiele klanten en investeerders en met opschalen. Alle startups die een bijdrage leveren aan slimmere of duurzame mobiliteit kunnen zich tot en met 28 februari 2019 aanmelden bij Mobility Lab.

Derde editie andere insteek

De nieuwe editie van Mobility Lab krijgt een andere insteek. Waar de vorige jaren eerst gezocht werd naar startups met een mobiliteitsoplossing, is nu eerst gekeken naar de uitdagingen. Maar liefst veertig bedrijven en overheden hebben concrete challenges op tafel liggen. Voorbeelden van challenges zijn onder andere: methodes om langdurig fietsparkeren te kunnen meten, integreren van laadpunten in de stad en lantaarnladen.

Doelgroep

Voor het Mobility Lab wordt gezocht naar startups en spin offs van bestaande bedrijven die:

  • een prototype aan het ontwikkelen zijn dat op een innovatieve manier bijdraagt aan slimmere, betere en/of schonere mobiliteit.
  • reeds een prototype hebben ontwikkeld en dit willen testen met ‘echte’ gebruikers in de regio’s Rotterdam, Brabant en Den Haag.

Planning

Startups kunnen zich inschrijven tot en met 28 februari 2019 via www.mobilitylab.nl. Op 21 maart 2019 worden de startups geselecteerd die de kans krijgen hun prototype in de praktijk te testen.

Website

Meer informatie en aanmelden als startup kan via de website: www.mobilitylab.nl.

Initiatief

Mobility Lab is drie jaar geleden gestart als een initiatief van De Verkeersonderneming. Inmiddels hebben SmartwayZ.NL (zuid Nederland), ZO Slim Bereikbaar (Brabant) en gemeente Den Haag zich aangesloten bij dit initiatief.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.