Pilot Rijgedrag en doorstroming

Zijn er verbanden tussen het beïnvloeden van het rijgedrag en doorstroming? Zijn er specifieke rijgedragingen die files veroorzaken? Zijn automobilisten te verleiden tot goed gedrag? Is er een potentiële markt voor het beïnvloeden van rijgedrag?

De Verkeersonderneming wil stimuleren dat er antwoorden komen op bovenstaande vragen. Daarom zoekt zij diverse aanbieders in Rotterdam die pilots starten op het gebied van beïnvloeden Rijgedrag. Gestreefd wordt om meerdere (3 – 6) pilots te ondersteunen die een verscheidenheid aan gebruikers (consumenten, werknemers, leaserijders) betrekken. De Verkeersonderneming is bereid financiële ondersteuning te bieden, tot 35% van de kosten van de pilot met een maximum van €20.000 tot €35.000 per pilot, afhankelijk van het uiteindelijke aantal deelnemers.

Op 23 januari aanstaande is er een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden en voorwaarden om pilotvoorstellen in te dienen. (van 11.00 tot 12.00 uur, aansluitend lunch en informeel netwerken. Locatie: De Verkeersonderneming, gebouw De Maas, Boompjes 200, Rotterdam.

We hopen u daar graag te ontmoeten en met u het gesprek aan te gaan.
Wilt u zich aanmelden voor dinsdag 17 januari 2017 marina.meens@verkeersonderneming.nl

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.