Save the date: Mobiliteit en bereikbaarheid Havens Schiedam

De gebiedsontwikkeling van de Schiedamse Haven gaat nog steeds in hoog tempo. Mobiliteit, bereikbaarheid maar ook het milieu zijn daarin een belangrijke factor.

Om die reden organiseren de Vereniging van Wiltonhavengebruikers en de Ondernemersvereniging SchiedamHavens op 7 februari een bijeenkomst over mobiliteit. Er wordt terugblikt, maar vooral inzicht gegeven in alle concrete initiatieven die er zijn en waar u gelijk mee aan de slag kan. Ook krijgt u de kans te laten horen wat uw verdere behoeften zijn over dit onderwerp.

Datum: 7 februari 2019
Locatie: BMW Kalfsbeek | Karel Doormanweg 21, 3115 JD Schiedam
Tijd: 15.30 uur

Klik hier om u aan te melden.
Het definitieve programma volgt later.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.