Start snelfietsroute F15 IJsselmonde

Deze maand is gestart met het verbeteren van de fietsinfrastructuur tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De maatregelen zijn onderdeel van de realisatie van de Snelfietsroute F15 IJsselmonde en bestaan onder meer uit het verbeteren en verbreden van fietspaden, het fietsvriendelijker afstellen van verkeerslichten, aanbrengen van extra verlichting en het aanleggen van ontbrekende schakels. De Snelfietsroute is een project van Provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Floor Vermeulen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland benadrukt het belang van de snelfietsroute: “Juist in dit gebied waar de bereikbaarheid onder druk staat, biedt een goed regionaal fietsnetwerk een alternatief voor automobilisten. Met name regionale verplaatsingen kunnen deels per fiets of elektrische fiets plaatsvinden. De snelfietsroute moet een bijdrage leveren aan de ontlasting van de drukke A15.”

Enquête
Deze week zijn op verschillende plaatsen telslangen aangebracht om vast te stellen hoeveel fietsers gebruik maken van deze route. Fietsers wordt gevraagd mee te werken aan een enquête. Met de resultaten van de enquête ontstaat inzicht in het huidige en potentiële gebruik van deze route. De enquête is in te vullen tot en met 1 juli 2017.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.