Tien Nederlandse start-ups testen innovaties in Rotterdam

Nergens je fiets kunnen stallen terwijl je de trein moet halen, thuis moeten blijven voor pakketjes, zoeken naar een parkeerplek in een drukke stad. Het hoort binnenkort tot de verleden tijd. Tien innovatieve start-ups zoeken testers in Rotterdam.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag zijn, ondersteund door Schiphol, NS, KPN en InnovationQuarter, een uniek samenwerkingsverband aangegaan met als doel innovaties de ruimte te geven zich te bewijzen. Met hun kennis en ervaring helpen deze partijen de tien startups hun producent en diensten verder te ontwikkelen, en zo een bijdrage te leveren aan oplossingen voor uitdagende mobiliteitsvraagstukken.

De tien geselecteerde startups krijgen in Rotterdam de ruimte om hun innovatie, gericht op mobiliteit, te testen in een echte omgeving en met echte mensen. Voor startups is dit vaak een moeilijke fase: het eerste prototype is klaar, maar investeerders en klanten willen eerst bewijs zien dat de innovatie werkt. In Rotterdam krijgen startups nu hulp bij het leveren van dit bewijs.

Veertig innovatieve startups meldden zich aan op de website www.rotterdammobilitylab.nl. Twintig daarvan pitchten hun concept om de bereikbaarheid in en om Rotterdam te verbeteren, voor een kritische jury uit diverse geledingen van overheid en bedrijfsleven. Deze jury heeft tien startups geselecteerd die hun concept nu mogen gaan bewijzen in Rotterdam en omgeving, met als doel een levensvatbare business te creëren waar klanten en investeerders geloof in hebben. Alles onder het motto: niet lullen maar testen!

Bekijk alle winnaars en hun cases op: http://www.rotterdammobilitylab.nl/startups/

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.