Tool meet of bedrijf klaar is om goederen te bundelen

Het bundelen van goederen is een hot item. Bundelen verlaagt de logistieke kosten, verlaagt het aantal leeg gereden kilometers en verlaagt de CO2. Er is nu een tool voor MKB bedrijven die bepaalt of een bedrijf klaar is om de goederen te bundelen. Dat gebeurt aan de hand van een meetinstrument op basis van een aantal stellingen. De bundelingstool is van TRI-VIZOR en Prosales, aanbieders op de Marktplaats voor Logistiek.

Tri-Vizor en ProSales hebben met ondersteuning van Connekt een meetinstrument ontwikkeld dat een bedrijf binnen 10 minuten antwoord geeft op de vraag of hun bedrijf klaar is om goederen te bundelen. Via een aantal stellingen die de bedrijfscontext, de huidige werking en de intrinsieke karakteristieken van de gegenereerde goederenstromen meten, volgt een objectief beeld rond het bundelen van goederenstromen. Is de uitkomst positief dan kan dat bedrijf daar meteen mee aan de slag. Als de uitkomst aangeeft dat het bedrijf nog niet klaar is voor bundeling, is duidelijk waar verbeteringen nodig zijn.

Het bundelen van goederen is een ultieme vorm van (horizontaal) samenwerken. Voor een verladende partij, een bedrijf dat goederenstromen genereert, kan dat echt iets opleveren. Het verlaagt de logistieke kosten en kan de service naar de klant verhogen. Daarnaast worden er minder (lege) kilometers gereden en vindt er CO2 reductie plaats. De cruciale vraag is dan natuurlijk of een bedrijf klaar is om te bundelen en dus klaar is om te genieten van de voordelen? De Bundelingstool geeft daar nu snel antwoord op.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.