Uitbreiding Marktplaats voor Mobiliteit

Om nieuwe mobiliteitsdiensten naar regio Rotterdam te halen, heeft De Verkeersonderneming een minicompetitie uitgeschreven. De markt is middels een uitgebreide marktconsultatie betrokken bij het aanbestedingsproces.

Hierin worden IMMA gecertificeerde dienstverleners opgeroepen een consortium te vormen met andere dienstverleners om zo een totaal mobiliteitspakket aan bewoners, werknemers en werkgevers aan te bieden voor 6 contractgebieden in de regio Rotterdam. Deze diensten vormen een aanvulling op de bestaande Marktplaats voor Mobiliteit. De gunning vindt naar verwachting 1 november plaats.

Alle stukken treft u hier aan.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.