Veel belangstelling voor duurzame mobiliteit

“Mobiliteit en duurzaamheid gaan hand in hand”, betoogde Roger Demkes, tijdens het congres duurzame mobiliteit. “Bij De Verkeersonderneming werken we samen met (logistieke) werkgevers om hun kilometers te beperken en de Co2 uitstoot te verminderen. Er zijn inmiddels zoveel slimme vormen van vervoer voorhanden dat duurzamer vervoer eigenlijk voor iedereen en voor elk bedrijf mogelijk is. Ook voor de ‘first’ en ‘last mile’, en zelfs in de haven, zijn er ruime mogelijkheden. Ondernemers die aan de slag willen met dit onderwerp, helpen we graag duurzaam op weg.”

Op 9 mei vond het interactieve R10 congres Duurzame mobiliteit plaats dat was georganiseerd door De Verkeersonderneming in samenwerking met Port of Business en partners als Albeda, ING Bank, RET, Rotterdam The Hague Airport en CT-AV. Maar liefst 180 aanwezigen luisterden naar bijdragen van Ruud Vat, voorzitter Mobiliteit & Bereikbaarheid VNO-NCW West regio Rotterdam en tevens bestuurder bij TLN, Maurice Unck, algemeen directeur RET en Arno Bonte, wethouder van Rotterdam.

 

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.