Vraag van de week: Hoe kunnen de regio’s van elkaar leren op het gebied van slimme, duurzame mobiliteit?

Tijdens het jubileumfeest van De Verkeersonderneming kregen gasten de gelegenheid om vragen in te sturen. De komende tijd geeft De Verkeersonderneming antwoord op een ingezonden vraag. De vraag van deze week: Hoe kunnen de regio’s van elkaar leren op het gebied van slimme, duurzame mobiliteit?

We werken al veel samen met verschillende regio’s. Zo is Mobility Lab een gezamenlijk project van SmartwayZ.NL, Bereikbaar ZO, Den Haag en De Verkeersonderneming, werken SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming samen op het gebied van een mobiliteitspanel en doen we dat in nauwe afstemming met Vervoerregio Amsterdam en Maastricht Bereikbaar. Op het gebied van de MaaS pilot is afstemming en kennisuitwisseling tussen de betrokken regio’s en ook op het gebied van logistiek zijn er samenwerkingen.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.