Vrachtverkeer mag definitief door alle buizen Beneluxtunnel richting Europoort

Vrachtverkeer door alle buizen van de Beneluxtunnel richting Europoort wordt toegestaan. Daarmee krijgt de pilot, die liep vanaf 1 oktober 2017 een definitief vervolg. Uitgangspunt is een betere doorstroming en toename van de verkeersveiligheid doordat het aantal bewegingen van links naar rechts afneemt.

Oude situatie

Tot 1 oktober 2017 was het vrachtverkeer verplicht om de rechtertunnelbuis te gebruiken. Vrachtwagens die vanuit de Ketheltunnel komen en richting Europoort reden, moesten nu binnen 300 meter twee banen opschuiven. Het vrachtverkeer dat naar Dordrecht en of Bergen op Zoom wilde, moest na de tunnel dan alsnog weer twee banen opschuiven. Als het druk is, zorgt dat voor onrust op de weg, files en soms ook aanrijdingen. Het verkeer de andere kant op richting Rotterdam kon al langer van de twee tunnelbuizen gebruik maken.

Pilot

De pilot was een initiatief van Transport Logistiek Nederland en Rijkwaterstaat. Er is draagvlak voor het definitief toelaten van de vrachtwagens.  Tijdens de pilot is de verkeerssituatie geëvalueerd.  Rijkswaterstaat constateert onder andere meer verkeer op de Beneluxcorridor, dit komt vooral door de sluiting van de Maastunnel.  Ook heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met De Verkeersonderneming 190 personen gevraagd naar hun ervaringen met de vrachtwagens door de linkertunnelbuis.  Een meerderheid is positief.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.