Werkgeversaanpak

Werkgevers spelen een belangrijke rol in het stimuleren en aanjagen van slim werken en slim reizen van hun medewerkers. De redenen waarom werkgevers dit doen is divers. Bij de een gaat het om kleine concrete maatregelen die direct zonder investeringen in te voeren zijn. Bij de ander gaat het om grotere maatregelen waarbij de lasten vooraf gaan aan de lusten. Soms is de bijdrage aan schone lucht (milieuzone) de aanleiding om stappen te zetten, soms zijn het wegwerkzaamheden die ook voor u als werkgever een behoorlijke impact hebben.

R10-netwerk
Werkgevers in Rotterdam en regio hebben een platform om oplossingen en slimme mobiliteit met elkaar te bespreken: het R10-werkgeversnetwerk. Door met elkaar mobiliteitsalternatieven te agenderen en te bespreken, krijgt u niet alleen slimme tips van werkgevers die al zaken op poten hebben gezet, u wordt ook geïnspireerd om over het eigen knelpunt heen te kijken. Sluit u ook aan bij dit R10-werkgeversnetwerk. Uw contributie bestaat uit motivatie, inzet en enthousiasme. Voor leden van de R10 worden werkgeversontbijten, inspiratiesessies en verdiepingssessies georganiseerd. Onderwerpen die aan bod komen: autodelen, parkeerbeleid, fietsbeleid, mobiliteitsbeleid, vervoer over water, mogelijkheden binnen de werkkostenregeling, etc.

Mail voor meer informatie naar: mobiliteitsmakelaarrotterdam@vno-ncwwest.nl

Bekijk de R10 verslagen via Quick Review van:
14 september 2017
15 mei 2017
19 januari 2017  

30 november 2016
5 september 2016
20 april 2016
22 januari 2016

Ambassadeursvergadering
Vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, koepelorganisaties en De Verkeersonderneming richten zich tijdens de eerste R10 ambassadeursvergadering op een duidelijk doel: het gezamenlijk optrekken in slimmere mobiliteit en verbetering van de bereikbaarheid van de regio Groot-Rotterdam – Drechtssteden. Denk hierbij aan onderwerpen als reizen na de spits, maar ook minder reizen, beter benutten parkeerfaciliteiten, collectief vervoer of het stimuleren van ov.

ambassadeursvergadering

De ambassadeurs zetten zich in als gesprekspartner voor overheid en politiek en vervullen een verbindende en inspirerende rol voor het bedrijfsleven. In de aanloop naar de bijeenkomst bij ECT is een enquête gehouden over de drijfveren en ambities van het ambassadeurschap. Duurzame mobiliteit blijkt een prominent thema te zijn voor een groot deel van de vertegenwoordigers, maar ook het verbeteren van het vestigingsklimaat en het creëren van concurrerende logistieke ketens zijn agendapunten.

Ambassadeurs van de R-10
AA Lease
Alphatron
CGI
Deltalinqs
ECT
Erasmus MC
Hogeschool Rotterdam
KPN
Ondernemerskring Alblasserdam  (OKA)
Van der Ent Topmovers
VNO-NCW West – regio Groot Rotterdam
Vopak

Werksessies
Er worden op verzoek werksessie georganiseerd voor werkgevers. Lees hier het verslag bij het IJsselland Ziekenhuis terug.