R10

Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het stimuleren en aanjagen van slim werken en slim reizen van hun medewerkers. De redenen waarom werkgevers dit doen is divers. Bij de een gaat het om kleine concrete maatregelen die direct zonder investeringen in te voeren zijn. Bij de ander gaat het om grotere maatregelen waarbij de lasten vooraf gaat aan de lusten. Soms is de bijdrage aan schone lucht (milieuzone) de aanleiding om stappen te zetten, soms zijn het wegwerkzaamheden. Zo wordt in 2017 de Maastunnel gerenoveerd waardoor er slechts een rijrichting open blijft en wordt het knooppunt Vijfsluizen omgebouwd. Werkzaamheden die ook voor u als werkgever een behoorlijke impact hebben.

R10-netwerk
Werkgevers in Rotterdam hebben een platform om oplossingen en slimme mobiliteit met elkaar te bespreken: het R10-werkgeversnetwerk. Door met elkaar mobiliteitsalternatieven te agenderen en te bespreken, krijgt u niet alleen slimme tips van werkgevers die al zaken op poten hebben gezet, u wordt ook geïnspireerd om over het eigen knelpunt heen te kijken. Sluit u ook aan bij dit R10-werkgeversnetwerk. Uw contributie bestaat uit motivatie, inzet en enthousiasme. Voor leden van de R10 worden werkgeversontbijten, inspiratiesessies en verdiepingssessies georganiseerd. Onderwerpen die aan bod komen: autodelen, parkeerbeleid, fietsbeleid, mobiliteitsbeleid, vervoer over water, mogelijkheden binnen de werkkostenregeling, etc. Mail naar: mobiliteitsmakelaarrotterdam@vno-ncwwest.nl

Bekijk de R10 verslagen via Quick Review van:
5 september
20 april
22 januari

Ambassadeursvergadering
Vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, koepelorganisaties en De Verkeersonderneming richten zich tijdens de eerste R10 ambassadeursvergadering op een duidelijk doel: het gezamenlijk optrekken in slimmere mobiliteit en verbetering van de bereikbaarheid van de regio Groot-Rotterdam – Drechtssteden. Denk hierbij aan ontwerpen als na de spits reizen, maar ook minder reizen, parkeerfaciliteiten beter benutten, collectief vervoer of het stimuleren van OV.

ambassadeursvergadering

De ambassadeurs gaan zich inzetten als gesprekspartner voor overheid en politiek en vertolken een verbindende en inspirerende rol voor het bedrijfsleven. In de aanloop naar de bijeenkomst bij ECT is een enquête gehouden over de drijfveren en ambities van de ambassadeurschap (zie tabel).  Duurzame mobiliteit blijkt een prominent thema te zijn voor een groot deel van de vertegenwoordigers, maar ook het verbeteren van het vestigingsklimaat en het creëren van concurrerende logistieke ketens zijn agendapunten. Lees het volledige verslag van de vergadering hier terug.

Ambassadeurs van de R-10
AA Lease
Alphatron
Deltalinqs
Erasmus Medisch Centrum
Farm Frites
Hogeschool Rotterdam
MKB Rotterdam
Ondernemerskring Alblasserdam  (OKA)
Topmovers
VNO-NCW West – regio Groot Rotterdam
Vopak

r10