Systeemsturing

a20_mg_5864_s

Spitsverkeer zonder file…het kan! Data-analyses op de A20 laten niet alleen zien waar en hoe filekiemen ontstaan, ook is zichtbaar dat er dagen zijn waarop dezelfde hoeveelheid verkeer wordt afgewikkeld met het vergelijkbaar intensiteitenverloop, maar dan zonder file. Voor de filevrije dagen zijn drie succesfactoren aan te wijzen:

  1. Het rijgedrag van de automobilisten past bij de verkeerssituatie
  2. De instelling van de verkeerssystemen past bij de verkeerssituatie
  3. Er waren geen (grote) verstoringen zoals ongevallen of werkzaamheden en het weertype was rustig met goed zicht.

In het kader van Beter Benutten Vervolg worden maatregelen genomen om de verkeerssystemen zo op elkaar af te stemmen, dat de infrastructuur optimaal wordt gebruikt. De systemen sturen als het ware de verkeersstroom over de slimste route. De systemen die verkeerslichten, matrixborden en bruggen aansturen, worden verbeterd.

De maatregelen passen bij de ontwikkeling van Intelligente Transport Systemen. In de stad gaat het vooral om betere doorstroming van fiets en openbaar vervoer. Op de rijkswegen en de wegen die daar naartoe leiden, gaat het om soepeler doorstroming van het autoverkeer.

Eerste offerteaanvragen Talking Traffic in de regio
Wegbeheerders binnen de MRDH zijn druk bezig voorbereidingen te treffen om  verkeerslichten slim te maken. Met deze zogenaamde  iVRI’s wordt het straks mogelijk dat verkeerslichten en weggebruikers over en weer met elkaar kunnen communiceren. Zo kunnen verkeerslichten beter afgestemd worden op naderend verkeer (fiets, openbaar vervoer en/of auto’s) en krijgen weggebruikers informatie over bijvoorbeeld de wachttijd tot het groene licht. In 2016 is een landelijke uitvraag gedaan aan verkeerslichtenleveranciers voor deze aanpassingen. De wegbeheerders hebben nu goed op het netvlies wat ze willen in hun beheersgebied en bereiden zich voor op de eerste offerte-uitvragen. De Gemeente Delft is al zover en heeft in de MRDH-regio de eerste uitvragen de deur uit gedaan.