1. Capaciteit oeververbindingen (onder meer tijdens renovatie Maastunnel)

De bereikbaarheid via de oeverkruisingen in Rotterdam staat de komende jaren onder druk en het versterken ervan is een belangrijk speerpunt voor de stad. Daarnaast vinden tussen 2017 en 2019 de werkzaamheden voor de grootschalige renovatie van de Maastunnel plaats. Tijdens de werkzaamheden is slechts één tunnelbuis beschikbaar voor het verkeer van zuid naar noord. We zoeken infrastructurele alternatieven die ingezet kunnen worden tijdens de renovatie van de Maastunnel, of die als oplossing gelden voor andere oeverkruisingen.

Het idee:
•biedt (grotere groepen) reizigers de mogelijkheid om op een simpele manier naar de overkant van de Maas te reizen;
•stelt de infrastructuur beschikbaar voorafgaand aan en tijdens de renovatie van de Maastunnel.

Overigens zijn ook ideeën voor andere oeverkruisingen in de stad van harte welkom.

mvi-1

Extra informatie

De problematiek van de capaciteit van de oeverkruisingen in Rotterdam is in meerdere onderzoeken en rapporten aan de orde gekomen. Het is in eerste instantie onderdeel van het toekomstige beleid van de gemeente Rotterdam, zie de recent uitgebrachte Rotterdamse Mobiliteitsagenda. Meer in detail is onderzoek gedaan naar de gevolgen van de renovatie van de Maastunnel en de effecten van gedeeltelijke afsluiting ervan vanaf 2017. Dit onderzoek bevat enkele cijfers over de vervoersbewegingen door de Maastunnel en over de twee stadsbruggen Erasmusbrug en Willemsbrug. Bekijk hier het onderzoek