2. Een betere koppeling tussen het OV en het vliegveld

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) ligt naast de A13 en dicht bij de A20, twee wegen waar regelmatig files staan. De OV-verbinding verloopt nu via de Randstadrail/Metrolijn E naar het Meijersplein, waarvandaan een lijnbus naar het vliegveld rijdt. Dit is niet optimaal voor een belangrijke schakel in de economische ontwikkeling van de regio. Bereikbaarheid is daarbij een belangrijke voorwaarde

We zoeken een infrastructurele oplossing die vliegreizigers en medewerkers van omringende bedrijven comfortabel en snel vanaf het RandstadRail-/metronet naar de luchthaven vervoert.

Het idee:

  • betreft een fysieke oplossing van het RandstadRail-/metronet naar de terminal;
  • vergroot de aantrekkelijkheid van RTHA als luchthaven en vestigingslocatie;
  • verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening (snelheid en eenvoud verbinding, comfort/service onderweg, etc.);
  • stelt RTHA in staat de verwachte groei in reizigers en werknemers goed op te vangen;
  • zet de regio op de kaart als vooruitstrevend ten aanzien van vervoersconcepten;
  • vermindert de problemen in de spits op de A20 en de A13 doordat minder vliegreizigers en forenzen de auto nemen naar RTHA.

mvi-2

Extra informatie

Over de mogelijkheden om de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport te verbeteren is in 2014 een verkennende studie gedaan. In de deze studie zijn meerdere alternatieven, van een tramverbinding tot mobiliteitsdiensten, op een rij gezet en op hoofdlijnen financieel onderbouwd met een business case. Hierbij is een inschatting gemaakt van de te verwachten reizigers (luchtvaartreizigers én werknemers) van en naar RTHA in de komende jaren.

In het vervolg op deze verkennende studie is nader onderzoek gedaan naar de vervoersstromen van en naar RTHA.