CTT Rotterdam

ctt

 

Als Maasvlakte 2 in 2033 vol operationeel is, zal de huidige overslagcapaciteit van de Rotterdamse haven zijn verdubbeld tot 34 miljoen TEU. Om de Rotterdamse haven bereikbaar te houden moet er volgens Havenbedrijf Rotterdam tegen die tijd een ‘modal shift’ hebben plaatsgevonden: een afname van transport over de weg van 47% (in 2005) naar 35% (in 2035) van het totaal. Transport over het spoor moet toenemen van 13% naar 20%, over het water van 40% naar 45%. Bij intermodaal spoor en binnenvaart wordt meestal gedacht aan het achterland in Nederland en het buitenland. Maar 35% van de containers die vanaf de Maasvlakte komen blijft binnen de regio Rotterdam. Het aandeel intermodaal vervoer op dat traject is nog beperkt.

Oplossing
Door slim gebruik te maken van de vrije capaciteit op het spoor en het water biedt CTT Rotterdam een concurrerend alternatief voor wegtransport op het traject Maasvlakte – Rotterdam. De terminal in Vondelingenplaat kent twee opties: roundtrip transport vanaf de Maasvlakte naar Vondelingenplaat en vervolgens tot aan de deur van de ontvanger naar de omliggende regio Rotterdam-Barendrecht-Bergen op Zoom, waarna de containers – liefst beladen – weer teruggebracht worden naar de Maasvlakte. Of een single trip waarbij de klant zelf het transport vanaf de terminal verzorgt.

Resultaten
In 2013:

 •  4.800 containers vervoerd via water en spoor
 • 9 vrachtauto’s dagelijks minder in de spits
 • Reductie van CO2-uitstoot
 • Afname van verbruik van fossiele brandstoffen
 • Betere beladingsgraad van schepen tussen Maasvlakte en Rotterdam
 • Betere beladingsgraad van treinen tussen Maasvlakte en Rotterdam

Containervervoer van Rotterdam naar het Europese achterland zal de komende decennia alleen maar toenemen. Een groei die onmogelijk uitsluitend via de weg verwerkt kan worden. Vandaar dat Havenbedrijf Rotterdam pleit voor een modal shift. “Bedrijven beginnen in te zien dat zij hierop moeten anticiperen” zegt Koerd Reijken, managing director van de terminal CTT in Rotterdam. Eind 2012 richtte hij daarom samen met Customs Solutions & Improvements en Kamps Transport ‘The Sustainable Corridor’ op. Met als doel: congestie op de A15 tegengaan, CO2-uitstoot verminderen en vervoerders een alternatief bieden op het wegtransport tussen de Maasvlakte en Rotterdam.

Extra lagen

Prijstechnisch is het echter ‘verrekte lastig’ om op zo’n korte afstand intermodaal spoor en binnenvaart in te vullen, weet Reijken. Maar vorig jaar werd de (toen nog geheten) Pernis Container Terminal overgenomen door Combi Terminal Twente (CTT) in Hengelo. Er ontstond volgens Reijken een uitgelezen kans. “De schepen van CTT varen dagelijks van de Maasvlakte naar Hengelo en weer terug. Naar het oosten kunnen de containers maar tweehoog op de schepen staan. Maar tot Rotterdam mogen we nog wel twee extra lagen beladen. Die vrije capaciteit wilden we benutten.”

Uitbreiding Sustainable Corridor

Wat over water kan, moet ook via spoor kunnen, dacht Reijken. Hij kwam in contact met Thom Derks, development manager Benelux bij TX Logistik. Dit spoorbedrijf laat drie per week een eigen trein rijden tussen de Maasvlakte, München en Nürnberg. Derks: “De trein wordt deels op de Maasvlakte en deels op de inland terminal van CTT Rotterdam beladen. Ook wij beschikten dus over vrij ruimte tussen de Maasvlakte en Rotterdam. Het idee van The Sustainable Corridor sprak mij aan, omdat ik geloof in intermodaliteit. Het is een misvatting is om te denken dat modaliteiten met elkaar moeten concurreren. Juist de combinatie van barge en trein blijkt in de praktijk te werken. De diensten van CTT zijn een mooie aanvulling op onze spoorshuttle in Duitsland.”

Scepsis

Er bestond in de markt echter veel scepsis over de leveringsbetrouwbaarheid en de prijszetting van de nieuwe dienst. “De transportsector denkt traditioneel” verklaart Reijken. “Vervoerders willen containers liefst zo snel mogelijk wegwerken. Vervolgens staan ze op de terminal misschien wel zes dagen te wachten op vervolgtransport. We moesten klanten overtuigen dat er tijd genoeg is om het traject tussen Maasvlakte en Rotterdam ook via water of spoor af te leggen.”

quote-koerd-reijken-ctt
“Klanten zien dat wij op korte afstand een prijsconcurrerend product bieden” Koerd Reijken

Prijsconcurrerend

Inmiddels reageert de markt positief. Reijken: “Klanten zien dat je op de korte afstand een heel prijsconcurrerend product kunt bieden. Wij zijn een kleine terminal met weinig overhead en we kunnen relatief voordelig water- en spoortransport inkopen. Dan maakt het klanten niet uit hoe de goederen hier komen. Als ze maar op tijd zijn. Er zijn ook veel klanten die bewust voor ons kiezen vanwege de lagere CO2-uitstoot.”

Resultaat

In 2013 vervoerde CTT 4.800 containers van de Maasvlakte naar Rotterdam via water en spoor. Dit hoge aantal spitsmijdingen betekende een afname van het verbruik van fossiele brandstoffen en een reductie van de CO2-uitstoot. De beladingssgraad van de schepen nam toe, net als die van de treinen van TX Logistiek.

CTT

 • Oppervlakte op- en overslagterminal: 50.000 m2
 • Vervoer via weg, water en spoor
 • 1 containerkraan en 2 containerheftrucks
 • Onderdeel van Combi Terminal Twente b.v.

TX Logistik

 • Jaarlijks 20.000 treinen
 • Actief in 9 landen
 • Onderdeel van Trenitalia