Control Tower WAYZ

wayz

Op 30 september 2013 is in de Rotterdamse haven de Control Tower van Wayz in gebruik genomen. Het doel van de Control Tower is om meer meer reefer containers (koelcontainers) in de regio Rotterdam-Rijnmond tussen de Maasvlakte en het Westland/Barendrecht synchromodaal te vervoeren.

Hoe werkt het?

Opdrachtgevers boeken de transportopdracht bij de Control Tower. De planners van Wayz bepalen met behulp van actuele statusinformatie en de doorlooptijd van de levering van de goederen wat de beste manier is om de reefer containers op de juiste plek en het goede tijdstip te lossen of te laden. De Control Tower bepaalt dus de keuze van het transportmiddel. Wayz heeft grote verwachtingen van het systeem.

Minder CO2 uitstoot

De voordelen van het synchromodale transport via de Control Tower zijn volgens Wayz groot, want er is een sterke behoefte aan onafhankelijke en milieubewuste inzet van logistiek. Voordelen zijn onder meer:

  • Betere verspreiding van transporten tijdens de dag door planning met actuele gegevens en peak shaving.
  • Eenvoudiger gebruik van de binnenvaart door het beslissingspunt voor het vervoer van reefer containers met een barge te verplaatsen naar de Control Tower.
  • Beter inspelen op toekomstige eisen van terminals en/of wetgever.
  • Minder zorgen om afhandeling van lege reefer containers, doordat de Control Tower de retourlogistiek kan verzorgen.
  • Reductie van CO2-uitstoot door vervoer over de weg te vervangen door vervoer over water.

Wayz startte in 2012 als onderdeel van logistiek dienstverlener Post-Kogeko. Sindsdien heeft de adviesorganisatie, onder leiding van Alberdine van Velzen, gewerkt aan innovatieve en duurzame logistieke projecten. Een daarvan is de Waalhaven Cool Barge. In dit project hebben Post-Kogeko en Visbeen samen met vijf grote importeurs vorig jaar een deel van de binnenkomende containers met groenten en fruit per binnenvaartschip naar het handelscentrum in Barendrecht verscheept. Voorheen werd deze route afgelegd per truck.