ANWB

250 automobilisten in de Rotterdamse regio kunnen gratis gebruik maken van ANWB Connected als ze meedoen met het onderzoek rijgedrag. De connector meet onder andere het rijgedrag, of er iets mis is met de auto en registreert de ritten. In ruil daarvoor worden de verzamelde data geanonimiseerd (en zonder exacte begin- en eindpunten) gebruikt voor onderzoek naar de relatie tussen rijgedrag en het ontstaan van files. Daarmee haakt de organisatie aan bij de pilot rijgedrag van De Verkeersonderneming. Die startte eerder dit jaar een samenwerking met marktpartijen om meer zicht en grip te krijgen op het rijgedrag van automobilisten en het effect daarvan op de doorstroming.

Meer weten?
Ga naar https://www.anwb.nl/connected