Slimmer, sneller en veiliger

“Binnen transport probeer je altijd dingen slimmer en sneller te doen”, begint Arthur Snel, deputy director logistics bij bulkvervoerder Den Hartogh Logistics uit Rotterdam. “Als ik eerlijk ben, is spitsmijding niet het eerste waar wij aan dachten bij slimmer werken.” Hij vindt het dan ook positief dat De Verkeersonderneming hen, inmiddels alweer enkele jaren geleden, actief benaderde. “Het gevolg is dat we in samenwerking met De Verkeersonderneming diverse verbeterslagen hebben gemaakt.”

Logistiek servicecentrum

Onlangs zijn jullie een logistiek vervoercentrum gestart? Snel: “Dit project is een goed voorbeeld van hoe wij bezig zijn. Er liggen twee casussen aan ten grondslag: veiligheid en clusterservice. Eén van onze klanten werkt met gevaarlijke stoffen en wilde de situatie op hun fabriek veiliger maken door met vaste chauffeurs te gaan rijden die het terrein en de regels goed kennen. De vraag was wat wij konden doen om het transport slimmer en veiliger uit te voeren. We zochten de oplossing in een logistiek servicecentrum aan de Butaanweg in Rotterdam. Hier laden wij de containers zelf, waardoor je het laden loskoppelt van het transport. Dit doen wij dagelijks tussen 06.00 uur ‘s morgens en 22.00 uur ’s avonds waardoor het makkelijker is om een vrachtwagen buiten de spits te laten rijden. Vervolgens wordt de lading door een beperkt groepje goed ingevoerde chauffeurs naar de locatie gebracht.” Dankzij de ruime openingstijden en een locatie langs de binnenwegen worden de snelwegen minimaal belast.

Hoewel vaak anders wordt gedacht, was het in de praktijk eenvoudig om chauffeurs bereid te vinden het werk op deze wijze uit te voeren. Snel: “Het is eigenlijk een schot in de roos, er is behoefte aan.

De tijd dat een man lange tijd van huis was en de vrouw thuisbleef, ligt achter ons. Veel chauffeurs willen een vast rooster en avonden bij hun gezin zijn. Ook oudere chauffeurs die het zware werk niet goed meer aankunnen, kunnen zo toch de eindstreep halen. Dat vind ik ook belangrijk.”

Clusterservice

De tweede casus heeft te maken met het afkoppelen. “Toen wij met dit logistieke servicecentrum startten, hadden sommige vervoerders er moeite mee dat ze bij Den Hartogh afgekoppeld werden. In eerste instantie wisten we niet hoe dit te organiseren. Onze oplossing hiervoor was een clusterservice, daar hebben we ook een TLN Innovatie Award mee gewonnen. Wij clusteren nu alle transporten die wij binnen de Rotterdamse haven doen. Dat scheelt al enorm voor onszelf, maar deze service hebben we ook aangeboden aan de markt,” zegt Snel trots. “Sindsdien heeft Den Hartogh een groter volume en kan daardoor beter plannen en volle ritten rijden. Volgens Snel is de exacte winst moeilijk meetbaar, maar het is logisch dat meer vracht en beter combineren voor minder leeg rijden zorgt. “En minder leeg rijden betekent ook spitsmijding.”

Vertrouwen

In het begin was het wel lastig voor andere bedrijven om hun lading aan Den Hartogh toe te vertrouwen. Inmiddels is dat vertrouwen er, evenals het enthousiasme voor deze manier van werken. “We nemen hen veel werk uit handen. Dankzij de volumes verkennen we ook andere soorten haventransport, zo vervoeren we nu ook per barge en port shuttle. Voor korte afstanden is dat niet rendabel. Maar bij een behoorlijke massa kun je vrachten combineren en zo de inzet van meerdere chauffeurs per dag besparen.”

Door het enthousiasme van ‘concullega’s’ nam het gebruik van het logistieke servicecentrum snel toe. “Het leuke aan het logistieke centrum is dat het voor een sneeuwbaleffect heeft gezorgd. De hele keten is meegenomen. Juist vanwege de verruimde openingstijden zien we dat vervoerders er gebruik van maken.” Hobbels waren er ook. “Het heeft wel even geduurd voordat we onze weg goed gevonden hadden in die barge. Zij werken met dienstregelingen en boekingen. Barge is altijd gebruikt om vrachten van grote zeeschepen naar het achterland te vervoeren. Dat is niet het soort werk dat wij met onze containers doen. Onze ‘nieuwe’ klanten verwachten dat de vracht morgen wordt afgeleverd en dat was voor ons een uitdaging. We zijn al een heel eind gekomen en er is nog steeds winst in te behalen. De bijeenkomsten van De Verkeersonderneming dragen hieraan bij omdat we met elkaar in gesprek kunnen over mogelijke oplossingen.”