Brug open? Andere route!

haven_mg_6033_s

Hoe fijn zou het zijn wanneer u weet of de brug open staat of niet? In het kader van Beter Benutten is er een uitwisseling van informatie tussen vaarwegbeheerders, vaarweggebruikers en weggebruikers. Meer en betere informatie, specifiek over de openingstijden en stremmingen van bruggen, maakt het mogelijk de vaarwegen efficiënter te gebruiken.

Door die informatie ook beschikbaar te hebben voor weggebruikers, kunnen die hun route slim plannen en voorkomen dat zij voor een geopende brug staan te wachten. In het havengebied wordt de eerste pilot gedraaid met het vooraf melden van de opening van de Calandbrug, zodat automobilisten zeker weten wanneer zij kunnen doorrijden.