Bezoekersaanpak

Gemiddeld is 50 tot 65 procent van al het verkeer incidenteel. Dat betekent dat deze auto’s niet meer dan 1 keer per maand worden gezien. Toch richten weinig bereikbaarheidsorganisaties en overheden hun pijlen op bezoekers. Waarom? Er is niet één doelgroep te definiëren. Daarnaast weten partijen die bezoekers aantrekken lang niet altijd waar deze vandaan komen en hoe ze reizen. Momenteel staan er door de COVID-19 maatregelen weinig files, maar we weten vrijwel zeker dat deze in de toekomst terugkeren. We weten ook dat mobiliteitsgedrag gewoontegedrag is. Dus als er een moment is om met een bezoekersaanpak te starten, is het nu. De Verkeersonderneming ontwikkelde een aanpak gericht op bezoekers met onder andere een maturity quick scan.

Hans Stevens, programmamanager bij De Verkeersonderneming: “De mobiliteitstransitie gaat niet alleen over bewoners, werkgevers en logistieke partijen. De transitie gaat ook over de stroom bezoekers die, waar ze ook naartoe gaan, heel grote aantallen vertegenwoordigen op de weg en in het ov. De mobiliteitstransitie gaat juist over nieuwe paden bewandelen en met andere ogen naar mobiliteit kijken. Daarnaast is het zo dat als publiekstrekkers niet zelf aan de slag gaan met mobiliteit er vroeg of laat een moment komt dat de overheid dat met regelgeving gaat doen. Dat moment kunnen we met een aanpak zoals die van De Verkeersonderneming voor zijn.”

De blik op bezoekers
Jaren geleden zijn de verkeersstromen in de Maastunnel in Rotterdam geanalyseerd. Toen bleek al dat maar liefst 65 procent van het verkeer in de tunnel maximaal 1 keer per maand werd gezien.

Ook vanuit De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is er aandacht voor wat toerisme, een tak van bezoekers, teweeg brengt. Zij publiceerden eerder het rapport: ‘Waardevol toerisme – onze leefomgeving verdient het’. Daarin staat onder andere: ‘Toerisme groeit sterk en is onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij. We willen er zo nu en dan graag op uit trekken, rust zoeken of juist inspanning en vertier. De groei heeft ook een keerzijde: teveel toerisme leidt tot schade aan de leefomgeving en samenleving in de vorm van overbelasting van de openbare ruimte, wegen, natuur en milieu en overlast voor bewoners. Hierdoor verminderen het draagvlak voor toerisme onder bewoners en de aantrekkelijkheid van bestemmingen voor bezoekers.’

De weg naar een bezoekersaanpak
De Verkeersonderneming startte in 2019 met een aanpak gericht op bezoekers. Het doel van de aanpak is om allereerst meer grip te krijgen op bezoekersstromen met als uiteindelijke doel deze meer te kunnen sturen en beïnvloeden. Er is niet één soort bezoeker. Bezoekers zijn mensen die naar een evenement gaan, naar het strand, een weekendje weg of naar een museum. Maar bezoekers zijn ook mensen die naar een ziekenhuis gaan voor een afspraak of bij iemand op bezoek. Dat maakt het uitdagend een centrale aanpak te ontwikkelen. De Verkeersonderneming onderscheidt vijf groepen bezoekers, gericht op: kennis, gezondheid, vermaak, economisch en sociaal. De organisatie richt haar pijlen allereerst op de doelgroep in het toerisme: mensen die vooral voor hun plezier ergens naartoe gaan.

De aanpak met de maturity quick scan
De bezoekersaanpak bestaat uit een aantal stappen, waarbij gestart wordt met de quick scan zelf test. Publiekstrekkers krijgen met deze test inzicht in hoe ver zij als organisatie zijn met het denken over bezoekersstromen, welke rol ze hierin zelf spelen en wat de impact is op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving. De quick scan bestaat uit een aantal domeinen, zoals organisatie, infrastructuur en bezoekers, met ieder gemiddeld vijf vragen. Het invullen van de quick scan zelf test duurt ongeveer tien minuten.

Use case: Hoek van Holland
Natuurlijk zijn er door COVID-19 en alle maatregelen veel publiekstrekkers die in zwaar weer terecht zijn gekomen. Hun prioriteit ligt logischerwijs bij overleven. Er zijn echter ook bestemmingen die juist in deze tijd behoefte hebben aan onderzoek over bezoekers. Hoek van Holland is zo’n bestemming.

Toen in de zomer van 2020 mensen massaal naar de stranden trokken, bleek het de juiste tijd voor een onderzoek. Gemeente Rotterdam en De Verkeersonderneming trokken samen op in een kwalitatief onderzoek en onderzochten wie huidige en wie potentiele bezoekers zijn van het gebied. Meer dan 300 mensen namen deel aan het onderzoek. Hieruit bleek dat er zes typen bezoekers van Hoek van Holland te onderscheiden zijn:

  1. Zongenieters (mensen die op warme dagen komen om op het strand te liggen)
  2. Water- en natuur liefhebbers (mensen die vooral komen om te genieten van de natuur en de zee)
  3. Overnachters (dit zijn veelal Duitse toeristen die overnachten in de badplaats)
  4. Actievelingen (dit zijn veelal wat oudere mensen die Hoek van Holland wandelend of fietsend bezoeken)
  5. Surfers (dit zijn veelal jongere mensen die specifiek komen om te surfen)
  6. Vakantiegangers (sinds COVID-19 zijn er meer Nederlanders die de badplaats bezoeken om vakantie te houden)

Mensen die de badplaats nu niet bezoeken doen dat veelal niet om de simpele reden dat het nooit bij hen is opgekomen om er naartoe te gaan. Van de huidige bezoekers komt negentig procent het liefst met de auto. Voor Hoek van Holland is dit relevante input. Zij streven er naar om ook bezoekers in andere delen van het jaar te verleiden de badplaats te bezoeken en zoeken tegelijkertijd hoe andere vervoermiddelen dan de auto te stimuleren onder bezoekers.

Interesse in de aanpak?
Mensen die geïnteresseerd zijn in de bezoekersaanpak van De Verkeersonderneming, als overheidsorganisatie of als publiekstrekker, kunnen contact opnemen met Ananda Groag en Martijn van de Leur.

 

 

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.