Terugkoppeling congres: Denken, Doen en Delen 4 maart 2021

“Thuiswerken was tijdens corona een gamechanger: het werd verplicht opgelegd door de overheid, abrupt, massaal en langdurig. En de voordelen zijn evident: minder stress, minder in de spits en in de file. Door ook na Covid (deels) te blijven meer thuiswerken blijven we de voordelen behouden. Daarvoor hebben we faciliteiten thuis en op kantoor nodig, regels en afspraken, motivatie en een andere organisatiecultuur,” zegt Koos Tamis.

Geert Kloppenburg ging nader in op de stad van de toekomst. Stel dat je wegen en tunnels in de stad mag herontwerpen. Dan zou je nu vele meer ruimte vrij maken voor ov en hubs met deelauto’s en deelfietsen.
Kortom: het congres van De Verkeersonderneming gaf volop stof tot nadenken.

Lees hieronder het volledige verslag, bekijk de presentaties van keynote speaker Koos Tamis, en van Arjan Driesprong, of lees de verslagen van de diverse deelsessies.
Verslag congres Denken, Doen en Delen
Presentatie keynote speaker Koos Tamis
Presentatie Arjan Driesprong
Chat congres Denken Doen en Delen 4-3-2021

Deelsessies:
Deelsessie ‘Rijgedrag’
Deelsessie ‘Onderwijsaanpak’
Deelsessie ‘Datagedreven verbeteringen’
Deelsessie ‘Handelingsperspectief & mobiliteitstransitie’
Deelsessie ‘Beïnvloeden reisgedrag’

Video 12,5 jaar De Verkeersonderneming

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.