De bezoeker centraal in onze bezoekersaanpak

“Toerisme groeit sterk en is onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij. We willen er zo nu en dan graag op uit trekken, rust zoeken, of juist inspanning en vertier. De groei heeft ook een keerzijde: teveel toerisme leidt tot schade aan de leefomgeving en samenleving in de vorm van overbelasting van de openbare ruimte, wegen, natuur en milieu en overlast voor bewoners. Hierdoor verminderen het draagvlak voor toerisme onder bewoners en de aantrekkelijkheid van bestemmingen voor bezoekers”. Dit staat genoemd in de publicatie ‘Waardevol toerisme – onze leefomgeving verdient het’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. 

Reden voor De Verkeersonderneming om een bezoekersaanpak in het leven te roepen.

In de bezoekersaanpak staat het leren kennen van bezoekers en hun reispatronen naar drukbezochte plekken centraal. Deze stromen zijn binnen de wereld van bereikbaarheid en mobiliteit nog een blinde vlek terwijl er veel kansen liggen op het gebied van mobiliteit in relatie tot recreatie en toerisme.

De Verkeersonderneming zoekt (non profit) organisaties, bedrijven en overheden die met ons deze blinde vlekken inzichtelijk maken en durven aan te pakken. Het uiteindelijke doel van de samenwerking met deze drukbezochte bezoekerslocaties is het voeren van de regie op bezoekersstromen en deze aan te laten sluiten op de doelen van de bezoekerslocaties. Denk hierbij aan doelstellingen gekoppeld aan: klimaat, gebruik van de openbare ruimte, gezondheid, inclusiviteit en bereikbaarheid.

We zetten in op experimenten die bij succes worden opgeschaald. Binnen onze projecten bepalen we samen de juiste uitgangspunten en doelen. Door middel van onderzoek verzamelen we de juiste informatie en inzichten over de doelgroep om zo gerichte experimenten te kunnen inzetten die aansluiten op de doelen, behoeften en wensen van de publiekstrekkers en bezoekers.

Benieuwd hoe uw organisatie scoort? Vul dan onze Maturity Quickscan in. Er staan zijn 2 scans beschikbaar. De eerste scan is met name gericht op publiekstrekkers (grote bedrijven, instanties e.d.). De tweede scan is gemaakt voor bestemmingen die publiek trekken (winkelcentra, gemeenten e.d.). Maak hieronder je keuze.

Ik ben een publiekstrekker

Ik ben een bestemming

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.