Duurzame Mobiliteit Rotterdam

In 2015 is in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend door 195 landen, waaronder Nederland. Het klimaatakkoord is een overeenkomst tussen verschillende landen waarin ze afspreken de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Daarmee wordt de opwarming van de aarde beperkt. Europa moet dit bereiken door een vermindering van 55% CO₂-uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990). In 2050 moet Europa geheel klimaatneutraal zijn.

Inspiratie delen

Als eerste stap zal bij bedrijven en organisaties worden opgehaald wat ze al doen aan duurzame mobiliteit. Naar je werk gaan of naar de klant kan op veel manieren. We weten dat bedrijven vaak al stappen hebben gezet om hun mobiliteit te verduurzamen. Medewerkers werken thuis, ze gaan met de fiets, de elektrische scooter, ze lopen een deel of ze gaan met het openbaar vervoer. Of er zijn elektrische deelauto’s in plaats van benzineauto’s om naar de klant te gaan. Het aantal parkeerplaatsen is verminderd, de fietsenstalling is opgeknapt en voorzien van oplaadmogelijkheden voor e-bikes.

Bedrijven die al stappen hebben gezet, groot of klein, nodigen we uit die met ons te delen. De verhalen vormen ook weer een inspiratie om met anderen te delen. Heeft u al stappen gezet, laat het ons weten!

Ondertekenen intentieverklaring
Naast het ophalen van inspiratie is er dit jaar ook het doel dat 50 bedrijven de Rotterdamse intentieverklaring Duurzame Mobiliteit Rotterdam ondertekenen.

Hiermee geven bedrijven aan dat zij zich inzetten en committeren aan:

  • Het bewerkstelligen van een reductie van minimaal 50% CO₂-uitstoot van het werkgerelateerde personenverkeer in 2030;
  • Het uitstootvrij maken van de resterende autovloot (personenauto’s);
  • Het (laten) uitvoeren van een nulmeting;
  • Het opstellen van een Plan van Aanpak met maatregelen;
  • Het communiceren over onze aanpak;
  • Het jaarlijks monitoren van de voortgang.

Wilt u meer weten over het Rotterdamse Klimaatakkoord of welke stappen u kunt zetten om uw mobiliteit duurzamer te maken en uw CO₂-uitstoot te verlagen? Neem contact met ons op via info@verkeersonderneming.nl. Wij helpen u graag!

 

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.