Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit: Met elkaar halveren we de uitstoot van CO₂

De Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit is een netwerk van Rotterdamse bedrijven, De Verkeersonderneming en de Gemeente Rotterdam. Gezamenlijk wisselen zij kennis en ervaring uit over maatregelen om de CO₂-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te halveren voor 2030.

Doe net als Arcadis, Berkman, Blue Amigo, Deloitte, Eneco, Erasmus MC, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, ING, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Kramer Groep, PwC, Quion, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC, Severs Breeman Rotterdam-Zuid, Shell, TOS Waalhaven, Uniper, Van Oord, Viro Clinics en Woonbron mee met Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.

Kijk voor inspirerende verhalen over de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit op Ways2go.

Sluit je ook aan en draag als werkgever bij aan duurzame mobiliteit in Rotterdam. Neem voor vragen en deelname aan de Klimaatalliantie contact met ons op.

Het woon-werk en zakelijk verkeer is ongeveer de helft van al het personenverkeer. De deelnemende Rotterdamse bedrijven dragen, door deel te nemen aan de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit in belangrijke mate bij aan de klimaatopgave. Bedrijven willen deze halvering realiseren door thuiswerken aantrekkelijk te maken, werknemers meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, de fiets- en deelvervoer en elektrisch rijden te stimuleren en alternatieven te bieden voor zakelijke vluchten. Samen willen de bedrijven een krachtige Klimaatalliantie vormen om zoveel mogelijk andere bedrijven in Rotterdam hierbij te betrekken en mee te laten doen.

De plannen zijn onderdeel van de het Rotterdams Klimaatakkoord (Deal#52) dat erop gericht is samen met de stad de klimaatopgave in Rotterdam aan te pakken en de CO₂-uitstoot van verkeer in Rotterdam te halveren in 2030. De gemeente ondersteunt de plannen en De Verkeersonderneming helpt bedrijven tot slimme en voor hen goed werkende plannen te komen.

Doe jij ook mee en draag jij als werkgever bij aan duurzame mobiliteit in Rotterdam? Meld je aan.

Meer informatie over het Rotterdams Klimaatakkoord.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.