1.500 bedrijven op weg met efficiëntere logistiek

Stadsdistributie, containerlogistiek en bouwlogistiek; vrijwel alle vormen van logistiek kunnen slimmer en schoner. De uitdaging ligt erin dat logistiek vaak is ingebed in een complex proces dat begint bij een bestelling van een particulier of bedrijf. De Verkeersonderneming ondersteunt logistieke ondernemers al ruim 10 jaar kosteloos met het efficiënter inrichten van het proces. Dat kan door andere manieren van vervoer te kiezen, andere tijden of slimmere samenwerking.  De Verkeersonderneming doet dat vanuit haar eigen doelstelling om de bereikbaarheid in de groot Rotterdamse regio op peil te houden of zelfs te verbeteren. In die tien jaar zijn ruim vijftienhonderd bedrijven op weg geholpen en leidt dat jaarlijks tot 75.000 minder ritten met vrachtwagens en bestelverkeer.

Waar woon-werkverkeer meer te maken heeft met keuzes van individuen, ligt dat bij logistiek complexer. Iemand plaatst een bestelling en vanaf dat moment wordt de logistieke keten in gang gezet. Het is soms heel ingewikkeld om aan één radertje in de hele keten te draaien. Des te mooier is het om te zien dat inmiddels meer dan 1.500 bedrijven aan de slag zijn met efficiëntere logistiek.

Mogelijkheden voor ondersteuning
Veelal kloppenbedrijven  aan bij De Verkeersonderneming met een vraagstuk gericht op kostenbesparing of duurzaamheid. Vanuit de ambitie en behoefte van de ondernemer adviseert De Verkeersonderneming over de kansen en mogelijkheden. Gezamenlijk wordt een actieplan opgesteld hoe die ambitie te bereiken. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met De Verkeersonderneming en geheel vrijblijvend een gesprek aanvragen via info@verkeersonderneming.nl onder vermelding van ‘logistiek’.

De resultaten van 10 jaar logistieke ondersteuning
De Verkeersonderneming ondersteunt logistieke ondernemers kosteloos met het efficiënter inrichten van de logistiek. In de regel zorgt dit namelijk uiteindelijk voor minder bestel- en vrachtverkeer binnen en buiten de spits. De resultaten liegen er niet om: samen met de betrokken (logistieke) bedrijven zorgt de aanpak jaarlijks voor 70.000 – 80.000 vermeden ritten van vrachtwagens en bestelbusjes. Niet alleen levert dit een bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio; het zorgt ook voor een CO2-reductie van 3-4 kiloton per jaar.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.