Download handleiding Collectief Vervoer

Download handleiding Collectief Vervoer

De bereikbaarheid van bedrijventerreinen vormt regelmatig een uitdaging. Bedrijventerreinen zijn vaak niet of nauwelijks bereikbaar met het openbaar vervoer en de parkeerdruk is er hoog.

Het inzetten van collectief vervoer kan de sleutel zijn tot betere bereikbaarheid en verlaging van de parkeerdruk. Daarnaast heeft het een positief effect op de klimaatdoelstellingen, collectief vervoer vervangt gemiddeld 6-8 auto’s. Het platform Samen Bereikbaar van De Verkeersonderneming heeft in samenwerking met ParkTrust (een van de ambassadeurs van het platform) al diverse onderzoeken en pilots uitgevoerd met collectief vervoer oplossingen: Krabbepolder Dordrecht spitsbus, Groote Lindt/ De Geer Zwijndrecht herfst/winter spitsbus.

Collectief vervoer per bedrijf is geen nieuwe innovatieve oplossing, maar wordt dit wel wanneer het collectief vervoer ‘collectief’ wordt ingezet. Meer weten over de inzet van collectief vervoer op bedrijventerreinen? download op deze pagina de handleiding.