Ecostars, Green Deal en Topsector Logistiek

De Verkeersonderneming heeft als belangrijkste doel het bereikbaar houden van Rotterdam (haven, stad en regio). Dat doen we onder andere door logistieke bedrijven te ondersteunen met kennis, cofinanciering of door de Marktplaats voor Logistiek. Daarom hebben we graag een goed inzicht in uw spitsritten en denken we met u mee om met efficiency maatregelen het aantal spitsritten te verminderen. Is uw doel niet het verminderen van spitsritten maar wel duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dan passen andere programma’s wellicht beter bij u. De logistiek makelaar brengt u graag met collega’s in contact.www.ecostars-rotterdam.nl, www.010greendeal.nl, www.topsectorlogistiek.nl