Flexibel werken

Onder flexibel werken worden veel verschillende werkvormen verstaan: Het (deels)
thuiswerken, het werken onderweg, video conferencing, webinars, etc. Eén van de
definities is dat flexibel werken een nieuwe werkstijl is met flexibiliteit in tijd en plaats
van werken. Tijd: het tijdstip waarop gewerkt wordt. Plaats: de locatie van werken.

Er zijn veel verschillende vormen van flexibel werken, waardoor u volop keuze hebt om
flexibel werken binnen uw organisatiecultuur toe te passen. Vanuit uw ambitie
ondersteunen we u graag in de mogelijkheden.

Download hier de Toolkit Flexibel werken.

Toolkit Flexibel werken