Onderzoek naar gebruik verkeersinformatie

Hoewel we in een digitale wereld leven, stapt nog steeds een meerderheid van de automobilisten ’s morgens in de auto in de spits zonder vooraf de verkeers informatie te hebben geraadpleegd. Eenmaal in de auto laat de helft van de automobilisten zich wel voorlichten door vooral elektronische borden langs de kant van de weg, de radio en door app’s. En als ze dan vernemen dat er file staat en er wordt een omleiding aangeboden dan maakt 80% daar gebruik van.

Er zijn talloze apps, navigatiesystemen en andere middelen die automobilisten kunnen gebruiken om zo snel mogelijk van A naar B te komen. Maar of automobilisten gebruik maken van verkeersinformatie en zo ja, van welke; daar is relatief weinig over bekend. Tijd voor De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden, twee zusterorganisaties op het gebied van slimme mobiliteit in Zuid-Holland om onderzoek te doen naar het gebruik van verkeersinformatie. Het doel van het onderzoek was om naast inzicht te krijgen in het gebruik van verkeersinformatie ook te onderzoeken of mensen daadwerkelijk ook andere beslissingen nemen op basis van deze informatie.

In totaal hebben 800 forensen meegedaan aan het onderzoek. In Rotterdam is dit onderzoek uitgevoerd onder automobilisten uit Voorne Putten, in Haaglanden ging het om forensen uit Hoek van Holland, Westland en Midden Delfland. Deze regio’s kenmerken zich door de grote hoeveelheid forensen die dagelijks richting de grote steden rijden (Rotterdam, Den Haag, Delft). Dit veroorzaakt veel files in de regio, vandaar dat onderzoek gewenst was om het gedrag van de automobilisten in kaart te brengen.

Bestemming en reisfrequentie

Vanuit Voorne-Putten reizen de forensen voornamelijk naar Rotterdam haven en stad (55 procent). De forensen uit Haaglanden hebben meerdere bestemmingen, ze reizen ook naar Rotterdam stad en haven, maar daarnaast ook naar Den Haag, Delft, Schiedam, Pernis en Zoetermeer. Waar op Voorne-Putten de meeste mensen (65%) vijf keer per week naar hun werk gaan is dat in Haaglanden veel minder het geval (48%). Twee derde van alle ondervraagden rijden altijd of meestal in de spits.

Gebruik verkeersinformatie voor vertrek
Slechts eenderde van alle ondervraagden informeert zich over files en vertragingen voor vertrek, dus nog voordat ze hun huis verlaten. In Haaglanden baseren ze zich vooral op apps, radio en websites, ondervraagden op Voorne-Putten noemen naast de radio, ook de navigatiesysteem als bron.

Meer informatie
Lees hier het vergelijking verkeersinformatie onderzoek Voorne-Putten Haaglanden