Thunderbuild

De verkeerscentrale voor bouwlogistiek van Thunderbuild geeft transport coördinatoren bij de aannemers (ketenregisseurs) een softwaretool om de logistiek efficiënter te plannen en te optimaliseren. De laadtijden, reistijden en lostijden worden in beeld gebracht en doorgerekend op basis van historische reistijden en verkeersverwachtingen. Vervolgens wordt op basis van de historische filedruk het effect van de vertraging van de rit op het totale proces berekend.

De modules geven de coördinator inzicht om op efficiënte wijze het proces (bij) te sturen. Er is een actueel en integraal inzicht beschikbaar in alle projecten en daarbij behorende transportbehoeften.

Het anders plannen van de logistiek leidt niet alleen productieverhoging maar ook tot besparingen in de transportkosten. Voor kleinere bedrijven (MKB) wordt een specifiek tool ontwikkeld ‘charterplaats’ zodat ook zij de logistiek efficiënter kunnen plannen.