Maastunnel

Alternatieven voor de Maastunnel

In de zomer van 2017 starten de werkzaamheden voor de grootschalige renovatie van de Maastunnel. Tijdens de werkzaamheden is één tunnelbuis beschikbaar voor het verkeer van zuid naar noord. Deze buis-voor-buis afsluiting geldt twee jaar. De werkzaamheden in de autotunnel zijn in de zomer van 2019 afgerond.

De gemeente Rotterdam heeft De Verkeersonderneming gevraagd te ondersteunen op het gebied van mobiliteitsmanagement. Dit betekent dat De Verkeersonderneming de komende jaren aan de slag gaat om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen niet kiezen voor een sluiproute, maar juist voor een alternatief. Een alternatief qua vervoermiddel zoals bijvoorbeeld de fiets of het OV of een alternatief tijdstip, dus het reizen buiten de spits.

Daarnaast onderzoekt De Verkeersonderneming de mogelijkheden om alternatieven (extra) te stimuleren, zoals bijvoorbeeld vervoer over water en ophaalpunten fietsen/e-bikes. En worden de verschillende mogelijkheden voor een spitsmijdenproject onderzocht. De fietstunnel blijft tijdens de werkzaamheden open!

In Rotterdam Zuid en Delfshaven gaan we, samen met gemeente Rotterdam, het gesprek aan met bewoners en bedrijven om gezamenlijk te zoeken naar zoveel mogelijk maatwerkoplossingen.

Op deze pagina houden De Verkeersonderneming en de gemeente Rotterdam u op de hoogte van concrete ontwikkelingen op het gebied van mobiliteitsmanagement rondom de Maastunnel.

Kijk voor meer informatie over de afsluiting van de Maastunnel op www.rotterdam.nl/maastunnel.

›Informatiefilm afsluiting Maastunnel