3. Meer en aantrekkelijke P+R-faciliteiten rondom de Hoekse Lijn

De komende jaren wordt de ‘gewone’ spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland omgebouwd naar een moderne metro; tevens komt in Hoek van Holland een extra spoor. Bedoeling is dat de Hoekse Lijn de vertragingen en files op de A20 vermindert en een bijdrage levert aan de woonkwaliteit en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Om de Hoekse Lijn echt aantrekkelijk te maken moeten passagiers makkelijk op de stations kunnen komen en goed toegang krijgen tot de rond de A20 liggende economische kernen (m.n. Schiedam, Vlaardingen, Westland). We zoeken een idee of een oplossing voor een keten van P+R-voorzieningen gekoppeld aan stations langs de Hoekse Lijn.

Het idee:

  • voorziet in uitbreiding van de P+R faciliteiten rondom de Hoekse Lijn;
  • kent aanvullende diensten die het gebruik van de P+R faciliteiten aantrekkelijker maken en kansen bieden voor exploitatie;
  • omvat eventueel een ‘last mile’-voorziening voor personen die geen gebruik maken van de auto;
  • weet onder meer door een versterkte betrokkenheid van ondernemers de bijdrage van de Hoekse Lijn aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het gebied te vergroten.

mvi-3

Extra informatie

Als onderbouwing voor het ombouwen van het trein tracé naar een metro tracé zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken gedaan, die deels openbaar zijn. Deze onderzoeken gaan niet of maar sporadisch in op de mogelijkheden voor P+R voorzieningen. Wel is informatie beschikbaar over het toekomstige te verwachten gebruik van de nieuwe Hoekse Lijn.

Op het trajectgedeelte ‘Hoek van Holland Strand’ – ‘Schiedam Nieuwland’ betekent een metro in 2020 circa 40 % meer instappende reizigers dan wanneer de trein blijft rijden. Deze groei is gebaseerd op modelberekeningen en gerelateerd aan de nieuwe stations en de koppeling met het metronet. Na 2020 is de verwachting dat de groei tot 2025 verder kan toenemen met 5-10 %.

Voor meer algemene informatie over de Hoekse Lijn verwijzen wij graag naar de website van dit project.