Netwerk versterkende maatregelen

Inmiddels zijn alle Beter Benutten projecten afgerond. Download hier de terugkoppeling en de gemeten resultaten van alle projecten.

Effecten van fysieke maatregelen ter verbetering van alternatieven voor de auto