Bijeenkomst Logistiek 010

16 maart 2017


Hoe houden we Rotterdam bereikbaar én leefbaar? Oftewel, hoe zorgen we voor een bruisende economie én een vitale stad met schone en gezonde lucht? De Verkeersonderneming, evofenedex, TLN en gemeente Rotterdam presenteren u op 6 april:

 Bijeenkomst Logistiek 010

Na eerdere succesvolle edities nodigen we opnieuw transporteurs, logistieke dienstverleners, verladers, winkeliers en overheden uit om te bespreken hoe we de logistiek in Rotterdam, slimmer, sneller en schoner kunnen inrichten. U komt toch ook? Meld u direct aan!

Programma

Welkom
Om 15.00 uur verwelkomt dagvoorzitter Jaap Verkiel u. Jaap houdt zich als beleidsadviseur bij TLN, dagelijks bezig met het stimuleren van efficiënte, schone en veilige logistiek. Hij geeft een korte toelichting op de recent behaalde resultaten van Beter Benutten en Ecostars. Daarna kunt u luisteren naar de inspirerende woorden van onze keynote speaker Margreeth Pape, Beleidsadviseur E-commerce Logistiek en Duurzaamheid bij Thuiswinkel.org. Zij houdt zich bezig met alle uitdagingen op het gebied van logistiek die leden ondervinden of die een rol zullen gaan spelen in de (nabije) toekomst.

Workshops
Na het plenaire gedeelte kunt u deelnemen aan twee workshops over transport in Rotterdam. Tijdens de interactieve workshops wordt kennis gedeeld en wordt u uitgedaagd om oplossingen omtrent efficiëntere logistiek en verduurzaming aan te dragen.

Weerzien
Aan het einde van de middag kunt u uw vakgenoten ontmoeten tijdens de afsluitende borrel.

U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar: logistiek010@rotterdam.nl

Deze workshops zijn al bekend:

Groot elektrisch rijden: steeds meer mogelijk
Langzaam maar zeer zeker zien fabrikanten kansen voor elektrische vracht- en bestelwagens. Zero-emissie rijden in de stad komt steeds dichterbij. In deze sessie komen de laatste ontwikkelingen voorbij, wordt een praktijkverhaal verteld en komt u meer te weten over de kosten-baten kant.

De bestelauto: groeiend inzicht
In de voertuig-verkoopstatistieken springt er een categorie uit; van de bestelauto worden er meer verkocht dan ooit. En dat heeft zijn gevolgen op de weg en in de stad. De resultaten van een onderzoek naar de bestelauto en voorbeelden hoe het schoner en slimmer kan, passeren de revue in deze sessie.

Afvallogistiek
Deze workshop heeft als doel om een start te maken met een haalbaarheidsstudie naar efficiëntere en duurzamere manieren van afvalinzameling in delen van de binnenstad van Rotterdam. Met elkaar dienen vragen te worden beantwoord, zoals: Is dit nieuwe logistieke concept bedrijfseconomisch haalbaar? Is dit juridisch haalbaar?

Het einde van de Diesel?
Conventionele brandstoffen zoals benzine en diesel zijn wereldwijd de primaire energiebronnen als het gaat om goederen- en/of personenmobiliteit. Vanuit de perspectieven luchtkwaliteit, geluid en klimaat heeft dat ook nadelen. Dit is vaak de reden voor overheden en bedrijven om naar alternatieve brandstoffen te kijken, zoals elektrisch, waterstof, gasvormig of wel biobrandstoffen. Stephan van Zyl van TNO zal een interactieve workshop geven over de feiten en fabels van brandstoffen, en komt ook het net ophalen bij de ervaring van verschillende partijen.

Zonder verandering geen logistieke toekomst?
De wereld verandert: internet of things, drones, automatisering. Bijblijven in de logistiek vraagt om verandering. Zowel binnen de organisatie als in de samenwerking met anderen. Hoe verankert u de logistieke processen in de toekomst? Waar loopt u tegenaan? En hoe gaat u met hindernissen om? Met goede voorbeelden en onze kennis van veranderingen nemen we uw eigen logistiek nog eens onder de loep. Zo bent u goed voorbereid op uw logistieke toekomst.

U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar: logistiek010@rotterdam.nl

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.